Datums 26.–29. septembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Oslo, Norvēģija
Atklāta pieteikšanās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvai “Inovāciju nedēļa Oslo, Norvēģijā”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā divpusējās sadarbības fonda ietvaros (turpmāk – Iniciatīva) vizītei Norvēģijā.  Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību un attīstīt savstarpējās zināšanas un sapratni starp Latviju un Norvēģiju tādās jomās kā zaļās inovācija (ZI), dzīves kvalitāti atbalstošās tehnoloģijas  un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).

Pasākums norisināsies 2022. gada 26. līdz 29. septembrim Oslo, Norvēģijā.

Iniciatīvas ietvaros tiks apmeklēti šādi pasākumi:

  • Programmas donorvalsts partnera “Innovation Norway” un LIAA organizēts pasākums - “Pitch and Matchmaking Event in Connection to Oslo Innovation Week 2022 organized by Innovation Norway” (https://bit.ly/3A5fk5l)
  • Pasākums “DNB NXT – Scaling for Global Success”. DNB NXT ir vadošā arēna Norvēģijā inovācijām, izaugsmei un investīcijām, kā arī platforma investoru, uzņēmēju un korporāciju tīklu veidošanai, kuras mērķis ir dalīties zināšanās, gūt iedvesmu, iegūt investīcijas un satikt potenciālos partnerus.  

Pieejamais finansējums:

Kopējais pieejamais finansējums atbalstam komersantiem ir 40 000 euro. Maksimālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 2000 euro vienam komersanta pārstāvim. Iniciatīvā drīkst piedalīties divi komersanta pārstāvji. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu[1] Nr. 500 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 500) 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktiem.

Komersantam jārēķinās ar sava pārstāvja pasākuma dalības maksu, maksu par informācijas izvietošanu konferences katalogā, kā arī komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu priekš finansēšanu, kā arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Atbalsts komersantam tiek piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu. Radušās izmaksas 100% apmērā komandējuma izdevumiem tiks segtas pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Uz atbalstu var pretendēt komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.500 13.punktā noteiktajam.

Pieteikšanās pasākumam:

Pasākumam dalībnieku skaits ir ierobežots. Plānotais komersantu skaits apstiprināšanai dalībā iniciatīva – 10 līdz 15 komersanti, ņemot vērā pieejamā finansējuma apmēru.

Priekšroka tiks dota tiem komersantiem, kas ražo vai veicina jaunu produktu attīstīšanu tieši zaļo inovāciju, IKT, dzīves kvalitāti uzlabojošas tehnoloģiju jomās un atbilstoši iesniegšanas datumam un laikam pirmie iesniegs pieteikumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš -  2022. gada 4. septembris, plkst. 23:59.

Aizpildītu pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtīt uz Programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Oslo inovāciju nedēļas pasākuma programma ir pieejama šeit.

Informācija par divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, ir iespējams atrast zemāk.


[1] Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi