Datums 6.–10. jūnijs, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Norvēģija

Pieteikšanās ir noslēgusies


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā divpusējās sadarbības fonda ietvaros (turpmāk – Iniciatīva) vizītei Norvēģijā. Iniciatīvas mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju kosmosa tehnoloģiju jomā, kā arī veicināt sadarbības tīkla veidošanos, pieredzi, zināšanu, tehnoloģiju un labākas prakses piemēru apmaiņu starp Latvijas komersantiem un Norvēģijas institūcijām.

Pieejamais finansējums:

Kopējais pieejamais finansējums atbalstam komersantiem ir 20 000 euro. Komersantam maksimālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 2000 euro vienam komersanta pārstāvim. Iniciatīvā drīkst piedalīties tikai viens komersanta pārstāvis. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 500) 15.3.apakšpunktu.

Komersantam jārēķinās ar sava pārstāvja komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu priekš finansēšanu, kā arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Atbalsts komersantam tiek piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu. Radušās izmaksas 100% apmērā komandējuma izdevumiem tiks segtas pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uz atbalstu var pretendēt komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.500 13.punktā noteiktajam.

Pieteikšanās pasākumam:

Pasākumam dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalībnieku skaits pasākuma tiek palielināts, līdz ar to dalībai tiks apstiprināti 8 komersanti.

Informācija par divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, ir iespējams atrast zemāk.

Priekšroka tiks dota tiem komersantiem, kas ražo vai veicina jaunu produktu attīstīšanu tieši kosmosa tehnoloģiju jomā un atbilstoši iesniegšanas datumam un laikam pirmie iesniegs pieteikumu.

Aizpildītu pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtīt uz Programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Pasākumu organizē Norvēģijas valsts dibināta institūcija “Innovation Norway” sadarbībā ar LIAA.

Natālijas Siliņas foto

Natālija Siliņa

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja
natalija.silina [at] liaa.gov.lv
Norway grants logo