Datums 24.–29. novembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, AAE, Dubaija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas dizaina, mēbeļu un mājsaimniecības preču ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā uz Dubaiju, kas norisināsies starptautiskās izstādes "EXPO 2020 Dubai" laikā 2021. gada 24.–29. novembrī.

Starptautiskā izstāde EXPO 2020 Dubai (turpmāk – EXPO) norisināsies sešus mēnešus no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, un, visticamāk, būs pirmais globālais pasākums pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas.

Arī Latvija ir pieteikusi savu dalību ar mērķi veicināt Latvijas atpazīstamību gan Tuvo Austrumu reģionā, gan arī pasaules mērogā un atbalstīt uzņēmējus jaunu sadarbību veidošanā. Plašāka informācija par Latvijas dalību pieejama tīmekļvietnē www.expo2020.lv.

Uzņēmēju ieguvumi no dalības EXPO 2020 Dubai

Tirdzniecības misija

Tirdzniecības misijas mērķis ir dibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī izmantot EXPO kā globālu platformu – kur tīklot un attīstīt dažādas sadarbības iespējas ar Tuvo Austrumu valstīm, jo īpaši, iepazīstinot Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumus un iestādes konkrētajā nozarē.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.
Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.
Darba valoda – angļu.
Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

 • 24. novembris
  Ierašanās Dubaijā
 • 25. novembris
  B2B tikšanās un individuālās biznesa programmas realizēšana (norises vieta – Latvijas paviljons, EXPO teritorijā);
 • 26. novembris
  EXPO ekspozīcijas apskate, vizītes citu dalībvalstu stendos, komunikācija ar potenciālajiem sadarbības partneriem ārpus EXPO teritorijas;
 • 27. novembris
  Dalība Latvijas valsts augsto amatpersonu vizītes ietvaros Expo,  Latvijas nacionālās dienas programma Expo ietvaros, svinīgā vakara pieņemšana;
 • 28. novembris
  Dalība biznesa forumā ( programma tiek precizēta)
 • 29. novembris
  Atgriešanās Latvijā

 

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Vecākā projektu vadītāja (dizaina industrijas un radošajās nozarēs)
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv
Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis