Datums 16.–18. maijs, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Dānija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus, valsts pārstāvjus, kuriem ir personīga vai biznesa interese izzināt enerģētikas nozari, piedalīties tirdzniecības misijā Dānijā, lai veicinātu energoefektivitātes nozares attīstību Latvijā, no 2022. gada 16. – 18. maijam.

Dānija ir ilgtspējas un energoefektivitātes jomas līderiem pasaulē, kas atbalstītu zināšanu pārnesi ilgtspējas, energoefektivitātes un enerģētikas uzņēmējdarbības un politikas veidošanas jomā. Tirdzniecības misijas mērķis ir iepazīties ar enerģētikas nozari no likumdevējiem līdz uzņēmumiem, dibināt kontaktus ar atbilstošiem nozares speciālistiem.

Programmas ietvaros Dānijā Latvijas uzņēmējiem plānotas tikšanās ar:

  • Dānijas enerģētikas asociāciju
  • Energoauditoru uzņēmumu, kas iesaistās politikas veidošanā
  • Uzņēmumu, kurš piedāvā ilgtspējas aprēķina pakalpojumus
  • NVO ilgtspējas un energoefektivitātes jomā

Energo efektīvu projektu apmeklējumi gan renovācijas, gan jaunbūves segmentā

Darba valoda – angļu.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA pārstāvis Dānijā sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu. 

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma izdevumiem:

  • transporta (aviobiļešu) izmaksas;

* ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 80 % apmērā.

  • uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi);
  • vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports u.tml.).

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.