Datums 6.–8. maijs, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Norvēģija, Bergena

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Pasākuma vizualizācija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – programma) apsaimniekotājs (turpmāk – programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā Divpusējās sadarbības fonda ietvaros (turpmāk – iniciatīva) vizītei un dalībai konferecē "HavEXPO" Bergenā, Norvēģijā. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību un attīstīt savstarpējās zināšanas un sapratni starp Latviju un Norvēģiju zilās ekonomikas un "zaļo" inovāciju jomās.

Zilā ekonomika aptver visas ar okeāniem, jūrām un piekrasti saistītās industrijas un sektorus neatkarīgi no tā, vai tie darbojas jūras vidē (piemēram, kuģniecība, zvejniecība, enerģijas ražošana) vai uz sauszemes (piemēram, ostas, kuģu būvētavas, sauszemes akvakultūra un aļģu audzēšana, piekrastes tūrisms). Tas ir plašs, dinamisks mūsu ekonomikas segments, kas iepriekšējās desmitgades laikā ir jūtami modernizējies un dažādojies. Līdztekus tradicionālajiem sektoriem, paverot jaunas perspektīvas un radot darbvietas, attīstās un aug tādi inovatīvi sektori kā atjaunojamā enerģija, zilā bioekonomika, biotehnoloģija un atsāļošana.

Konference "HavEXPO" norisināsies no 2024. gada 6. līdz 8. maijam Bergenā, Norvēģijā.

Pieejamais finansējums:

Kopējais pieejamais Divpusējā sadarbības fonda finansējums atbalstam komersantiem ir 25 000 eiroMaksimālais atbalsts vienam komersantam var būt līdz 2000 eiro pārstāvim. Iniciatīvas ietvaros atbalsts tiek sniegts vienam komersanta pārstāvim. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas:

Attiecināmās izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 500 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 500) 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktiem. Ar attiecināmajām izmaksām var iepazīties arī šeit

Komersantam jārēķinās ar komandējuma izmaksu iepriekšfinansēšanu (dalības maksas segšanu, maksu par informācijas izvietošanu konferences katalogā, kā arī komandējuma izmaksu segšanu (transports, naktsmītne, dienas nauda) viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu).

Radušās izmaksas 100% apmērā komandējuma izdevumiem tiks segtas pēc dalības pasākumā, iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Uz atbalstu var pretendēt komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.500 13.punktā noteiktajam. Plašāk ar nosacījumiem var iepazīties šeit.

Pieteikšanās pasākumam:

Plānotais komersantu skaits apstiprināšanai dalībā iniciatīvā ir 12 komersanti vai līdz pieejamā finansējuma (25 000 eiro) apgūšanai. Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pieteikumu var aizpildīt “Valsts platformā biznesa attīstībai” www.business.gov.lv vai aizpildot pieteikuma formu, proti, 1.pielikumu. Vienlaikus iniciatīvas ietvaros jānorāda plānotie sasniedzamie rādītāji, piemēram, jaunu sadarbību izveide, biznesa kontaktu iegūšana u.tml.

Informācija par Divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku ir iespējams iegūt šeit

HavEXPO pasākuma programmaPasākuma programma tiks precizēta.

Pieteikumu var iesniegt:

Piesakoties e-pakalpojumam platformā Business.gov.lv. 

  • Aizpildītu pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtīt uz programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.