Datums 21.–28. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, AAE, Dubaija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā uz Dubaiju, kas norisināsies starptautiskās izstādes "Expo 2020 Dubai" (turpmāk - Expo) laikā no 2021. gada 21. līdz 28. oktobrim. 

Tirdzniecības misijas mērķis ir nodibināt kontaktus ar IKT nozares uzņēmumiem, kā arī izmantot Expo kā globālu platformu – kur tīklot un attīstīt dažādas sadarbības iespējas gan Tuvo Austrumu valstīm, gan pasaules mērogā, iepazīstinot uzņēmumus, iestādes un valdības pārstāvjus ar Latvijas IKT risinājumiem, tehnoloģijām un inovācijām.

Provizoriskā programma (datumi tiks precizēti):

 • IT un inovāciju izstādes “GITEX Technology Week” apmeklējums.
 • Starptautiskās izstādes Expo un Latvijas paviljona apmeklējums.
 • Tīklošanās pasākums “Thematic collaboration initiative - Technological Thursdays” ietvaros, kas tiek organizēts sadarbībā ar dalībvalstīm (Austrālija, Igaunija, Čehija, Ungārija).
 • Latvijas IKT nozares biznesa forums, prezentācijas, pitch sesijas, B2B tīklošanās.
 • Uzņēmumu apmeklējumi, individuālās tikšanās.

Dalībniekiem tiks organizēti uzņēmuma apmeklējumi un tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem (klientiem, izplatītājiem, akseleratoriem, inkubatoriem, investoriem) kopā ar konsultantu, kas ņems vērā dalībnieka vēlmes un vajadzības šajā tirgū. Lūgums to norādīt pieteikuma anketā.

Papildus dalībniekiem būs iespēja izmantot 3. stāva telpas Latvijas paviljonā, Expo teritorijā, lai:

 • Rīkotu formālus / neformālus pasākumus, kas ietver jauna produkta atklāšanu vai memoranda svinīgo parakstīšanu;
 • Organizētu individuālas biznesa tikšanās un citas aktivitātes;
 • Izvietotu produktu ekspozīcijas (iepriekš saskaņojot)*.

*LIAA segs eksponātu nogādi uz AAE. Iespējamie eksponātu apjomi, izmēri u.c. tehniska informācija iepriekš saskaņojama ar LIAA līdz 2021. gada 6. jūnijam. Ja eksponātus nepieciešams nogādāt atpakaļ Latvijā, tas tiks darīts pēc Expo beigām, 2022.gada maija beigās.

Dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām: (summas tiks precizētas):

 1. dalības maksa
  1. ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad dalības maksa 2 cilvēkstundu apmērā tiek segta de minimis atbalsta ietvaros;
  2. ja uzņēmums neatbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, LIAA uzņēmumam izraksta rēķinu par dalības maksu 2 cilvēkstundu apmērā (EUR 59,76 + PVN).
 2. transporta (aviobiļešu) izmaksas
  ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 50 % apmērā
 3. uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi, komandējuma dienas nauda)
 4. vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports)
 5. ieejas biļetes EXPO teritorijā

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Darba valoda – angļu.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai, kā arī atbalstu 100% apmērā dalības maksai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis