Datums 4.–5. jūnijs, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Bulgārija, Sofija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Pasākuma vizuālais materiāls

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Divpusējās sadarbības fonda ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai iniciatīvā "Sadarbības iespējas zaļo inovāciju jomā" (Business Cooperation and the European Green Deal) Sofijā, Bulgārijā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju jomā Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, kā arī sadarbības tīkla veidošanos, pieredzi, zināšanu, tehnoloģiju un labākas prakses piemēru apmaiņu starp Latviju, Norvēģiju un citām Eiropas Ekonomiskās zonas dalības valstīm.

Eiropas Komisija 2019. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas Savienības plānu klimata pārmaiņu un vides degradācijas radīto problēmu pārvarēšanai – Eiropas Zaļais kurss. Plāna mērķis ir pārvērst klimata un vides problēmas par iespējām visās politikas jomās – radīt plašas iespējas Eiropas uzņēmumiem radīt jaunas tehnoloģijas un ilgtspējīgus risinājumus, kas noved pie vērtību radīšanas.

Pasākuma mērķis ir veicināt Eiropas zaļā kursa izvirzīto mērķu sasniegšanu, apzināt izaicinājumus uzņēmumu sadarbībai zaļo risinājumu jomā, izpētīt, kā vislabāk sadarboties zaļo risinājumu jomā, kā arī radīt sinerģiju starp Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem, kā arī Eiropas un valstu finansējuma programmām.

Dalībai pasākumā aicinām pieteikties Latvijā reģistrētiem komersantiem, kuru produkta vai pakalpojuma inovācija saistās ar zaļajām inovācijām. Pasākuma ietvaros galvenās tēmas ir oglekļa uzkrāšana un uzglabāšana, digitalizācija un ilgtspēja zilās ekonomikas jomā, izejvielas, un ūdeņradis transportam.

Konferences programma: https://www.b2match.com/e/innovation-norway-matchmaking-event/components/38809

Pieejamais finansējums

Plānotais komersantu skaits apstiprināšanai dalībā iniciatīvā ir 10 komersanti. Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots. Maksimālais atbalsts vienam komersantam var būt līdz 2000 eiro pārstāvim. Iniciatīvas ietvaros atbalsts tiek sniegts vienam komersanta pārstāvim. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas

Komersantam jārēķinās ar komandējuma izmaksu iepriekš finansēšanu (dalības maksas, informācijas izvietošana konferences katalogā, kā arī komandējuma izmaksām – transports, naktsmītne, dienas nauda). Pēc pasākuma norises komersantam komandējuma izdevumus 100% apmērā būs iespējams atgūt. Ar attiecināmajām izmaksām var iepazīties business.gov.lv.

Pieteikuma iesniegšana

  • Piesakot šeit zemāk pieejamo e-pakalpojumu (poga “Pieteikties”)
  • Aizpildītu pieteikumu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtīts uz e- pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Detalizētu informācija par Divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, attiecināmajām izmaksām ir iespējams iegūt business.gov.lv.

Reģistrācija B2Match platformā pēc pieteikuma apstiprināšanas

Kad Jūsu reģistrāciju iniciatīvai apstiprinās LIAA, vēršam uzmanību, ka visiem dalībniekiem būs jāreģistrējas B2Match platformā. Tajā būs iespējams atrast sarakstu ar Eiropas partneriem no 12 valstīm, kas vēlas, ir gatavi un spēj sadarboties, lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa izvirzītos mērķus.

Reģistrēšanās profilā:

  • ļaus rezervēt īsas B2B tikšanās pirms, pasākuma laikā vai pēc tā, kā arī izveidot sadarbības tīklu;
  • nodrošinās atpazīstamību, lai citi dalībnieki varētu sazināties ar Jums;
  • sniegs pārskatu par dalībniekiem, lai Jūs varētu sazināties ar viņiem.

Ar jautājumiem par pieteikšanos iniciatīvai aicinām griezties pie LIAA Norvēģijas Finanšu instrumenta departamenta vadošā eksperta Rūdolfa Erdmaņa (e-pasts: rudolfs.erdmanis@liaa.gov.lv, tālrunis: 26470167).

Divpusējās sadarbības fonds ir Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” iniciatīva, ko apsaimnieko LIAA. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu mērķis ir pilnveidot Latvijas un Norvēģijas sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni zaļo inovāciju, dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības jomā.