Datums 25.–29. septembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Norvēģija, Oslo
Divpusējās sadarbības fonda iniciatīva "Inovāciju nedēļa Oslo"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā divpusējās sadarbības fonda ietvaros (turpmāk – Iniciatīva) vizītei Norvēģijā. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību un attīstīt savstarpējās zināšanas un sapratni starp Latviju un Norvēģiju tādās jomās kā zaļās inovācija (ZI), dzīves kvalitāti atbalstošās tehnoloģijas  un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).

Iniciatīvas ietvaros ir jāapmeklē šādi pasākumi:

  • Networking Central/Southern Europe and Norway at Oslo Innovation Week. Pasākumā tiek demonstrēti jaunākie zaļās tehnoloģijas risinājumi topošajos tirgos visā Centrāleiropā un Dienvideiropā, kā arī iespējas Norvēģijā.
  • Pasākums “DNB NXT 2023. DNB NXT ir vadošā arēna Norvēģijā inovācijām, izaugsmei un investīcijām, kā arī platforma investoru, uzņēmēju un korporāciju tīklu veidošanai, kuras mērķis ir dalīties zināšanās, gūt iedvesmu, iegūt investīcijas un satikt potenciālos partnerus. 
  • Vismaz 1 pasākums katrā dalības dienā, pēc komersanta izvēles.

Pieejamais finansējums:

Kopējais pieejamais finansējums atbalstam komersantiem ir 20 000 euro. Maksimālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 2000 euro vienam komersanta pārstāvim. Iniciatīvā drīkst piedalīties viens komersanta pārstāvis. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumu Nr. 500 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 500) 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktiem.

Komersantam jārēķinās ar sava pārstāvja pasākuma dalības maksu, maksu par informācijas izvietošanu konferences katalogā, kā arī komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu iepriekšfinansēšanu, kā arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Atbalsts komersantam tiek piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu. Radušās izmaksas 100% apmērā komandējuma izdevumiem tiks segtas pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Uz atbalstu var pretendēt komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.500 13.punktā noteiktajam.

Pieteikšanās pasākumam:

Pasākumam dalībnieku skaits ir ierobežots. Plānotais komersantu skaits apstiprināšanai dalībā iniciatīvā ir 10 komersanti, vai līdz pieejamā finansējuma (20 000 euro) apgūšanai.

Aizpildot pieteikuma formu, proti, 1.pielikumu, obligāti jānorāda plānotos pasākumus, kuri tiks apmeklēti Oslo Inovācijas nedēļas ietvaros. Vienlaikus jānorāda plānotie sasniedzamie rādītāji Iniciatīvas ietvaros, kā piemēram, jaunu sadarbības partneru atrašana, biznesa kontaktu iegūšana utml.

Informācija par divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, ir iespējams atrast zemāk. OSLO Inovāciju nedēļas pasākuma programma pieejama šeit.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš -  2023.gada 11.augusts plkst. 23:59.

Aizpildītu pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtīt uz Programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Ar jautājumiem lūgums griezties pie Norvēģijas Finanšu instrumenta departamenta projektu ieviešanas nodaļas vadošā eksperta – Rūdolfa Erdmaņa elektroniski – rudolfs.erdmanis@liaa.gov.lv vai zvanot 26470167.