Datums 11.–12. septembris, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Dānija, Kopenhāgena

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Pasākuma vizuālais materiāls

Aicinām Latvijas jaunuzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies izstādes "TechBBQ 2024" laikā Kopenhāgenā, Dānijā, kas norisināsies 2024. gada 11.–12. septembrī.

Par TechBBQ izstādi

Dalības mērķis šajā izstādē ir prezentēt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kā savstarpēji papildinošu dažādu sektoru un jomu pārstāvju kopienu, demonstrējot gan individuālu risinājumu novitāti, gan spēju sadarboties un pielāgoties, īpaši izceļot life sciencedeep tech un smart city risinājumus. 

Izstādē šogad vienuviet pulcēsies vairāk nekā 1600 jaunuzņēmumi un vairāk kā 300 investori, kā arī programmas saturu nodrošinās vairāk nekā 200 runātāji, pārstāvot uzņēmumus un organizācijas no dažādām valstīm. Gan dalībnieki, gan apmeklētāji ir pasaules līmeņa uzņēmumi un nozaru līderi, kā arī jaunuzņēmumi (start-up), kas sanākuši vienuviet, lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas, kas strauji attīsta mūsdienu pasauli.

Piedaloties pasākumā, būs iespēja: 

  • prezentēt Latviju kā vienu no vadošajām valstīm deeptechgreentech un spacetech risinājumos, kā arī gūt atpazīstamību kā Ziemeļu reģiona valstij;
  • satikt potenciālos sadarbības partnerus un gala patērētājus no visas pasaules;
  • uzzināt aktualitātes par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus;
  • novērtēt pieprasījumu un konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju.

Izmaksas, ar ko jārēķinās uzņēmumiem:

1. Dalības maksa:

  • ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad dalības maksa 10 cilvēkstundu apmērā tiek segta de minimis atbalsta ietvaros;
  • ja uzņēmums neatbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, LIAA uzņēmumam izraksta rēķinu par dalības maksu 10 cilvēkstundu apmērā (298,80 eiro + PVN).

2. Transporta izmaksas (aviobiļetes), izņemot gadījuma, ja tiek saņemts de minimis atbalsts.
3. Uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi).
4. Vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports u.tml.).
5. Mārketinga materiāli.

Tirdzniecības misiju rīko LIAA, uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu. Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumam ir jākvalificējas atbalsta kritērijiem. Pārbaudīt, vai uzņēmums kvalificējas atbalstam, iespējams Pašpārbaudes kalkulatorā. Saņemot atbalstu, tiek sniegta iespēja atgūt līdz pat 60% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pēc pasākuma uzņēmēji, kuri kvalificējas atbalsta saņemšanai pēc kvalitātes kritērijiem, varēs iesniegt Maksājuma pieprasījumu, izmantojot Business.gov.lv e-pakalpojuma iespēju.

Pirms pieteikuma aizpildīšanas aicinām iepazīties ar aktivitātes nosacījumiem sadaļā "Tirdzniecības misijas ārvalstīs".

Tirdzniecības misijas LIAA rīko Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.4/1/23/I/001) ietvaros.

Plānotais dalībnieku skaits no Latvijas ir 7–10 uzņēmumi.