Datums 19.–27. septembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, ASV, Ņujorka, Losandželosa

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Pasākums pārcelts uz 2022.gada aprīli.

Aicinām Latvijas kino, mūzikas, spēļu un multimediju nozaru pārstāvjus, producentu apvienības  un uzņēmējus piedalīties tirdzniecības misijā uz ASV (Ņujorka un Losandželosa), kas norisināsies konferences "Spotlight Latvia" ietvaros 2021. gada 19.–27. septembrī.

Spotlight Latvia

“Spotlight Latvia” biznesa konference, kas norisināsies Losandželosā š.g. 24.septembrī  ļaus ASV uzņēmumiem labāk uzzināt par biznesa īstenošanas priekšrocībām Latvijā – Ziemeļeiropas valstī ar lielisku izaugsmes potenciālu, kas kalpo kā vārti uz Skandināviju, Krieviju un Āziju. Konferenci organizē Latvijas Amerikas Tirdzniecības palāta sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Amerikas Latviešu apvienību un Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā.

“Spotlight Latvia” laikā uzņēmējiem būs iespēja iepazīties ar potenciālajiem sadarbības partneriem ASV, prezentēt savus produktus un pakalpojumus konferences laikā, kā arī sekmēt jaunu sadarbības modeļu veidošanos kino, mūzikas, spēļu un multimediju jomā.

Vairāk informācijas par konferenci: spotlightlatvia.com

Tirdzniecības misija

Tirdzniecības misijas mērķis ir dibināt kontaktus ar atbilstošas nozares uzņēmumiem ASV jaunu sadarbību un kopprojektu veidošanai.

Programmas ietvaros tiks organizētas individuālas tikšanās Latvijas uzņēmējiem – tirdzniecības misijas dalībniekiem, kā arī būs iespēja uzstāties un prezentēt savu uzņēmumu “Spotlight Latvia” forumā.

Programmas ietvaros paredzētie pasākumi un organizācijas, kuru ietvaros plānotas tikšanās


Ņujorkā:

Losandželosā:

Programmā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši industrijas pieejamībai un iespējām.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits ir ierobežots.
Darba valoda – angļu.
Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma izdevumiem:

  • transporta (aviobiļešu) izmaksasja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 50 % apmērā
  • uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi)
  • vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports u.tml.)

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Valsts tēla nodaļas vadītāja
-
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv
Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis