Datums 17.–23. septembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Francija, Parīze

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas kosmosa nozares uzņēmumus un jaunuzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Francijā, kas norisināsies laikā no 2022. gada 17.- 23. septembrim!

Iepriekšējais IAC kongress norisinājās 2021. gada 25. – 29. oktobrī Apvienotajos Arābu Emirātos, Dubaijā, vispasaules izstādes “EXPO 2020” laikā, to apmeklēja aptuveni 6500 interesentu no 80 valstīm un tajā piedalījās arī vairāku Latvijas uzņēmumu, augstskolu un institūtu pārstāvji.

Kongresa laikā notiks vairāki pasākumi t.sk. nozares izstāde, kurā atkarībā no Latvijas uzņēmumu intereses varētu tikt organizēts nacionālais informatīvais stends.

Dalība kongresā iespējama tikai par maksu.

Dalībnieku skaits tirdzniecības misijā nav ierobežots.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

  •  17. vai 18. septembris, pārlidojums Rīga – Parīze;
  • 18. – 22. septembris, dalība kongresa pasākumos;
  • 22. vai 23. septembris, atgriešanās Latvijā.

 

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumus, dalību kongresā un tā pasākumos, un atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports).

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku – inženiernozaru eksperta klātbūtni uz visu pasākuma laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Francijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai.

Pieejamais atbalsts:

Tirdzniecības misijas dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Andra Alkšņa foto

Andris Alksnis

Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs)
andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Solvitas Gulbes foto

Solvita Gulbe

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktores vietniece
solvita.gulbe [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis