Datums 1.–3. decembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Itālija, Roma

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

space

Ja pārstāvat Latvijas kosmosa nozares uzņēmumu vai augstskolu un vēlaties izzināt sadarbības iespējas ar Itālijas kosmosa nozari, aicinām pieteikties dalībai E. Amaldi Foundation un Fiera Roma organizētā New Space Economy European Expoforum (NSE), kas norisināsies 2022. gada 1. – 3. decembrī Romā, Itālijā.

NSE laikā, kurā tiek organizēts Latvijas nacionālais informatīvais stends, notiks vairāki pasākumi, t.sk. konference, jaunuzņēmumu sacensības, studentu konkurss un vairāki neformāli tīklošanās pasākumi, kas sniegs iespēju labāk iepazīt Itālijas kosmosa nozari un pavērt jaunas sadarbības iespējas.

Itālijas kosmosa industrija ir starp pasaules nozares līderiem (7.vieta pasaulē, 4. Eiropā), kas apgroza 13 miljardus EUR un nodarbina vairāk nekā 64.tūkstošus cilvēku. Itālijā ir atrodama pilna piegādes ķēde, kas ietver gan lielos sistēmu integratorus, kā Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, gan MVU un jaunuzņēmumus, kā arī 12 publiskos-privātos Tehnoloģiju klasterus vairākos Itālijas reģionos (Pjemonte, Lacio, Lombardija, Apūlija utt.).

Š.g. beigās starp LR Izglītības un Zinātnes ministriju un Itālijas Kosmosa Aģentūru ir plānots parakstīt nodomu protokolu par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem, lai jau esošo sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem padarītu vēl aktīvāku.

Pēdējā pusotra gada laikā ir notikušas vairākas klātienes un neklātienes tikšanās un pasākumi Latvijā un Itālijā, kur institūciju, augstskolu un uzņēmumu līmenī ir veidoti tiešie kontakti, lai attīstītu sadarbību kosmosa nozarē: kopīgi pētniecības projekti, studentu un pasniedzēju apmaiņa, iekļaušanās uzņēmumu piegādes ķēdēs u.c.

Informācija par kosmosa industriju, tajā strādājošiem uzņēmumiem un organizācijām ir atrodama: Italian Space Industry catalogue 2021-2022.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi un augstskolas, kuri ir ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem. Atlases kritēriji dalībai nacionālajā stendā New Space Economy European Expoforum

Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk kā 2 dalībnieki, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībniekiem pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transportu uz izstādi un no izstādes, kā arī ir jāveic šo pakalpojumu apmaksa.

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku klātbūtni nacionālajā stendā uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Itālijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai.

Pieejamais atbalsts:

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Georgija Vojevodas foto

Georgijs Vojevoda

Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Uzbekistānā vadītājs
georgijs.vojevoda [at] liaa.gov.lv