Datums 18.–22. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Nīderlande, Utrehta

Latvijas nacionālais stends atcelts!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas būvniecības nozares uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "BouwBeurs 2021", kas norisināsies no 2021. gada 18. līdz 22. oktobrim Nīderlandē, Utrehtā.

BouwBeurs ir Nīderlandes vadošā būvniecības un būvmateriālu izstāde, kas notiek reizi divos gados. To 2017. gadā apmeklēja vairāk nekā 74 tūkstoši apmeklētāju, no kuriem 60% ir nozares profesionāļi – būvnieki, arhitekti, dizaineri, aģenti, nekustamā īpašuma pārvaldītāji un projektu attīstītāji. Izstādē piedalījās arī vairāk nekā 560 dalībnieki. Plašāku informāciju par izstādi iegūsti BouwBeurs tīmekļvietnē

Izstādē LIAA organizēs nacionālo stendu 40 m2 platībā, kur vietas tiek piedāvātas ne vairāk kā 5 būvmateriālu ražotājiem vai būvniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. 

Stenda dalībniekiem pašiem, vai, kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi, eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transportlīdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.
Plašāka informācija pieejama 
atbalsta programmu sadaļā.
De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.
Kaspara Abika foto

Kaspars Abiks

Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs
kaspars.abiks [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis