Datums 18.–22. novembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Beļģija, Brisele

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā mājas un interjera priekšmetu izstādē COCOON 2021, kas norisināsies 2021. gada 18.-22. novembrī Briselē, Beļģijā. COCOON notiks jau 31. reizi un tā ir Beļģijas lielākā mājas un interjera priekšmetu izstāde B2C (business to consumer) segmentā. Izstādē ik gadu piedalās 120 – 150 zīmolu un tās apmeklētāju skaits sasniedz 35 000.

Izstāde savas durvis plašākam apmeklētāju lokam vērs 19. novembrī un norisināsies līdz 22. novembrim, savukārt 18. novembrī notiks izstādes atklāšanas pasākums “Avant-Première”.

Dalība COCOON 2021 sniegs iespēju:

  • veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • notestēt Jūsu produktus Beļģijas tirgū un saņemt atsauksmes no gala patērētajiem;
  • novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • organizēt tikšanās ar potenciālajiem klientiem Latvijas stendā;
  • iegūt jaunus klientus.

Nacionālais stends

LIAA izstādē plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu ar kopējo platību 32 m2. Plānotais dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10.

Uzņēmumu atlasi dalībai stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Informācija dalībniekiem

  • Dalība izstādē tiks organizēta atbilstoši izstādes norises laikā pastāvošajiem Beļģijas un Latvijas “Covid-19” vīrusa epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem. LIAA patur tiesības stendu atcelt.
  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē u.tml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Ilzes Mičules foto

Ilze Mičule

Vecākā projektu vadītāja (apģērba un tekstila rūpniecības, papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības nozarēs)
ilze.micule [at] liaa.gov.lv
Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis