Datums 4.–7. oktobris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Zviedrija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas iepakojuma ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "ScanPack 2022", kas norisināsies 2022. gada 4.-7. oktobrī Gēteborgā, Zviedrijā!

"ScanPack" ir viena no nozīmīgākajām Ziemeļeiropas iepakojuma nozares izstādēm, kura notiek reizi trīs gados. 2018. gadā izstādē piedalījās vairāk nekā 450 iepakojuma ražotāju no 25 valstīm un to apmeklēja vairāk nekā 17 000 profesionālo apmeklētāju no 55 valstīm.

2022. gadā izstādes fokusā būs trīs galvenās tēmas: digitalizācija, aprites ekonomikas risinājumi, jaunās tendences un inovācijas.

Vairāk informācijas izstādes mājas lapā.

Dalība ScanPack sniegs iespēju:

  • veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • prezentēt savus produktus plašam iepircēju lokam;
  • dibināt kontaktus ar Zviedrijas un citu valstu iepircējiem, kā arī iegūt jaunus klientus;
  • organizēt tikšanās ar potenciālajiem klientiem Latvijas stendā;
  • iepazīties ar jaunākajām tendencēm un inovācijām nozarē.

Nacionālais stends

LIAA izstādē plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu ar kopējo platību 64 m2 apmērā. Plānotais dalībnieku skaits – 6.

Uzņēmumu atlasi dalībai tiešsaistes stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Informācija dalībniekiem

  • Dalība izstādē tiks organizēta atbilstoši izstādes norises laikā pastāvošajiem Zviedrijas un Latvijas “Covid-19” vīrusa epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem;
  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Stenda dalībniekiem pašiem vai kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi, eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transportlīdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Pieejamais atbalsts

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē.

Ilzes Mičules foto

Ilze Mičule

Diasporas koordinatore ekonomikas jautājumos
ilze.micule [at] liaa.gov.lv