Datums 17.–25. maijs, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Kannas, Francija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai starptautiskajā filmu tirgū "The Marché du Film 2022"!

 „The Marché du Film” (http://www.marchedufilm.com/en/) ir viens no svarīgākajiem notikumiem filmu nozarē un vadošā tikšanās vieta vairāk kā 20000 kino profesionāļiem, tostarp 3200 producentiem, 2300 izplatītājiem, 1500 tirdzniecības aģentiem un 800 festivāla programmas dalībniekiem.

Iepriekšējos gados The Marché du Film piedalījās vairāk kā 11 902 dalībnieki no 120 valstīm, ik gadu pieaugot dalībnieku skaitam no Ķīnas, Tunisijas, Ēģiptes, Japānas, Indijas, ASV un citām valstīm. 

 Dalība „The Marché du Film” 2022 nacionālajā stendā  sniegs iespēju

  • veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • prezentēt savus produktus un pakalpojumus plašam iepircēju lokam;
  • dibināt kontaktus ar Francijas un citu valstu producentiem, kā arī iegūt jaunus klientus;
  • organizēt tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem Latvijas stendā;
  • piedalīties filmu tirgus profesionālajā programmā, apmeklējot seminārus, diskusijas u.c. pasākumus;
  • iepazīties ar jaunākajām tendencēm nozarē.

Informācija dalībniekiem

  • Dalība izstādē tiks organizēta atbilstoši izstādes norises laikā pastāvošajiem Francijas un Latvijas “Covid-19” vīrusa epidemioloģiskās situācijas ierobežojumiem. LIAA patur tiesības stendu atcelt.
  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku atlasi stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Pieejamais atbalsts

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Stenda plānotais laukums 50 m2

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Vecākā projektu vadītāja (dizaina industrijas un radošajās nozarēs)
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv