Datums 21. oktobris, 2021
Laiks17.00–19.00
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

ENG information available down below

Aicinām iepazīt “dziļo” tehnoloģiju jaunuzņēmumu vidi kopā ar vienu no vadošajiem tehnoloģiju nozares ekspertiem. SONY tehnoloģiju partnerības Eiropā galvenais tehnoloģiju analītiķis Dr.  Tonino Greco  ir 18th Ignition Event īpašais viesis.

21. oktobrī Dr.Tonino Greco dalīsies ar pieredzi un zināšanām par sadarbību starp lieliem nozares uzņēmumiem un “dziļo” tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, sniegs praktiskus piemērus un vērtīgus padomus, ko izmantot, veidojot savu “dziļo” tehnoloģiju jaunuzņēmumu un sadarbojoties ar tehnoloģiju nozari.

Pašlaik Dr. Tonino Greco un viņa komanda SONY meklē inovatīvas tehnoloģijas un partnerus Eiropā. Mērķis ir izveidot sadarbību un nodrošināt kopīgu attīstību. Uzņēmums cenšas raudzīties 3-5-7 gadus nākotnē un virzīt tehnoloģiju attīstību nākamajiem SONY produktiem.

Lekcija ar jautājumu un atbilžu sesiju notiks tiešsaistē un būs pieejams 18th Ignition Event dalībniekiem, kā arī visiem, kuriem ir interese pievienoties. Reģistrācija pieejama līdz 21.oktobrim.

Pievienojies un uzzini, kā strādāt ar lieliem tehnoloģiju nozares uzņēmumiem.

Reģistrācija ir obligāta, vietu skaits ierobežots.

Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.

Lekcijas darba valoda: angļu

Dalība bezmaksas

Lekcija tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos Inovāciju motivācijas programma un Tehnoloģiju pārneses programma.

 

Lecture “Industrial Companies & Deep -Tech Start-ups” by Dr. Tonino Greco

Time: 17:00-19:00 

Venue: Online via “Zoom” 

Language: English 

To register for the lecture click "PIETEIKTIES" 

Get ready for insights together with one of the leading experts in the technology industry!

Senior Chief Technology Analyst at SONY Technology Partnerships Europe Dr. Tonino Greco is the 18th Ignition Event's special guest.

On October 21, Dr. Greco will share his knowledge and expertise on cooperation between big industrial companies and deep-tech start-ups, do's and don'ts, practical examples, and valuable tips to utilize when building your deep-tech company and establishing cooperation with the technology industry.

Currently, Dr. Greco and his team at SONY are tasked with finding innovative technologies and partners in Europe. The aim is to establish cooperation and enable joint developments. They try to look 3-5-7 years into the future and push technological developments for future SONY products.

 This lecture & QA session will be virtual and available for the Ignition Event applicants and everyone with interest to join. We are kindly asking you to register till October 21.

Join and find out how to work with big industrial corporations.

Lecture is implemented within the framework of the European Regional Development Fund project Innovation Motivation Program and Technology Transfer Program.

 

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis
Lauras Greiškānes foto

Laura Greiškāne

Vecākā projektu vadītaja
laura.greiskane [at] liaa.gov.lv