Datums 10. septembris, 2020
Laiks15.00–16.30
Vieta Tiešsaiste, "Zoom" platforma

Pieteikšanās noslēgusies!

Intensīva, piecu nedēļu mācību programma par tehnoloģisku startup uzņēmumu izveidošanu un attīstīšanu to agrīnajā stadijā.

Mācības paredzētas nodarbinātajiem, pašnodarbinātajiem, arī šobrīd nenodarbinātiem pieaugušajiem, maģistrantūras pēdējo kursu studentiem un augstskolu absolventiem ar darba vai uzņēmējdarbības pieredzi, kas plāno nākotnē dibināt un attīstīt savu tehnoloģiju uzņēmumu.

Mācības norisināsies tiešsaistē (“Zoom” platformā) no 10. septembra līdz 8. oktobrim, ceturtdienās pulksten 15.00-16.30. Zināšanās un pieredzē par jaunuzņēmumu attīstīšanu dalīsies Latvijas un ārvalstu lektori un jaunuzņēmumu vadītāji. Katrā meistarklasē dalībniekiem būs iespēja iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot un nostiprināt praktiskos grupu uzdevumos. Mācību dalībnieki saņems arī papildu uzdevumus patstāvīgajam darbam.

Darba valoda – angļu.

Mācību programmu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra īsteno sadarbībā ar zinātnes komercializācijas platformu “Commercialization Reactor” un Rīgas Biznesa skolu. Dalībnieki, kas piedalīsies visās piecās meistarklasēs un noslēgumā prezentēs darba rezultātus, saņems Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, “Commercialization Reactor” un Rīgas biznesa skolas apliecinājumu par programmas apguvi.

Masterclasses: Roadmap to Your Smart Business

An intensive, five-week training program on the creation and development of early stage technology startups.

The training is intended for employed, self-employed, also currently unemployed adults, final year master students and university graduates with work or business experience who plan to establish and develop their own technology company in the future.

The training will take place online (via Zoom) from September 10 to October 8 on Thursdays at 15:00-16:30. Latvian and foreign lecturers and startup founders will share their knowledge and experience on startup development. During each masterclass participants will have the opportunity to apply and consolidate the acquired theoretical knowledge in practical group tasks. Participants will also receive additional tasks for independent work.

Working language - English.

The training program is organised by the Investment and Development Agency of Latvia in cooperation with science commercialization platform Commercialization Reactor and Riga Business School. Participants who will participate in all five master classes and take part in final pitch session will receive a joint certificate from LIAA, Commercialization Reactor and Riga Business School about the acquisition of the program.

The training is implemented within the framework of the European Regional Development Fund projects Innovation Motivation Program and Technology Transfer Program.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos "Inovāciju motivācijas programma" un "Tehnoloģiju pārneses programma".

ES fondu vizuālo elementu ansamblis