Datums 10.–13. marts, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Itālija, Boloņa

Aicinām Latvijas kosmētikas ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "COSMOPROF WORLDWIDE 2022" Itālijā, kas norisināsies 2022. gada 10.-13. martā Boloņā!

"COSMOPROF WORLDWIDE" ir lielākā kosmētikai un skaistumkopšanai veltītā izstāde reģionā, ko apmeklē vairāk nekā 260 000 dalībnieki no 154 valstīm, to vidū 22 % vairumtirgotāji un 16 % mazumtirgotāji, 16 % skaistumkopšanas un SPA īpašnieki. Izstāde ir nozarē augsti novērtēta, jo pulcē ietekmīgākos nozares speciālistus.

Izstādē LIAA organizēs nacionālo stendu 48 m2 platībā, 16 hallē, kur vieta tiek piedāvāta ne vairāk kā 6 dalībniekiem. Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Informācija dalībniekiem

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas, eksponātu transportēšanas un citām izmaksām

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100 % apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. 

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 1. pielikumu. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.
Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis