Datums 17.–28. maijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina Latvijas uzņēmumus, kas darbojas farmaceitisko produktu ražošanas nozarē, piedalīties LIAA organizētā Latvijas nacionālajā virtuālajā stendā CPhI tiešsaistes izstādē "CPhI Discover", kas norisināsies tiešsaistē šā gada 17.–28. maijā. "CPhI" – farmācijas industrijas nozīmīgākie pasākumi pasaulē.

2020. gadā līdzīgā tiešsaistes pasākumā "CPhI festival of pharma" piedalījās 285 uzņēmumi un to apmeklēja gandrīz 7000 no visas pasaules, visvairāk bija pārstāvēta Eiropa, kopumā notika 9613 kvalificētas tikšanās – vidēji 33 tikšanās katram izstādes dalībniekam. Šogad tiek sagaidīts vēl vairāk dalībnieku un profesionālo apmeklētāju.

Katram stenda dalībniekam būs iespēja izvietot savu uzņēmuma profilu, tajā iekļaujot līdz 4 produktu kategorijām un 50 produktiem kā arī līdz 2 pārstāvjiem no uzņēmuma būs pieejamas tiešsaistes tikšanās ar izstādes apmeklētājiem pēc iepriekš izvēlētiem kritērijiem, papildus tam, uzņēmumi saņems kontaktinformāciju par izstādes apmeklētājiem, kuri ir skatījušies viņu profilu/produktus.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nav nodokļu parādu un ir noslēgts atbalsta līgums ar LIAA, dalība "CPhI Discover" tiek 100% segta no Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas atbalsta programmas, ko administrē LIAA. Lieliem uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuriem ir nodokļu parādi vai nav noslēgts līgums ar LIAA par atbalsta saņemšanu, dalības izmaksas ir 5000 eiro.

Visiem stenda dalībniekiem ir iespēja par papildus samaksu no izstādes rīkotājiem iegādāties papildus pakalpojumus, kā piekļuvi vebināru apmeklējumiem, vai arī iespēju rīkot savus vebinārus, un papildus reklamēt savu uzņēmumu un tā produktus.

Virtuālā stendā plānotais dalībnieku skaits - ne vairāk kā 6.

Uzņēmumu atlasi dalībai virtuālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar virtuālā stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Cita svarīga informācija:

  • Stenda dalībniekiem pašiem būs jānodrošina sava uzņēmuma kvalitatīva profila izveide (t.sk. uzņēmuma apraksts, sadarbības intereses, produktu bildes u.c.) un aktīva dalība platformā, organizējot virtuālās tikšanās un piedaloties citos pasākumos;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
Jadvigas Neimanes foto

Jadviga Neimane

Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs)
jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis