Datums 27. septembris, 2021 – 1. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Vācija, Hannovere

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā izstādē "LIGNA 2021", kas notiks Hannoverē, Vācijā, 2021. gada 27. septembrī 1. oktobrī!

Izstāde "LIGNA" ir lielākā pasaules kokapstrādes tehnoloģiju izstāde. Dalībai izstādē 2019. gadā bija reģistrētas vairāk nekā 1500 kompānijas no 50 valstīm, to apmeklēja apmēram 90 000 apmeklētāju no 100 valstīm un izstādes darbā, un ar to saistītos pasākumos regulāri piedalās arī dalībnieki un apmeklētāji no Latvijas.

Izstādes tematika

  • Green Material Processing – atjaunojamo materiālu tehnoloģijas ;
  • Woodworking Transformation – kokapstrādes tehnoloģijas un transformācijas;
  • Prefab Building Processes – saliekamo konstrukciju būvniecības procesi.

Apakštēmas

  • Tools and Machinery for Custom and Mass Production – instrumenti un iekārtas individuālai un lielražošanai;
  • Surface Technology – virsmas apstrādes tehnoloģijas;
  • Wood Based Panel Production – koka paneļu ražošana;
  • Sawmill Technology – kokzāģētavu tehnoloģijas;
  • Energy from Wood – koksnes enerģijas avoti;
  • Machine Components and Automation Technology – iekārtu komponentes un automatizācijas risinājumi;
  • Machinery for Forestry, Roundwood and Sawntimber Production – iekārtas un mašīnas mežistrādei, apaļkoku apstrādei un zāģētavām.

Nacionālais stends

LIAA šogad plāno organizēt nacionālo stendu tematiskajā sadaļā: Sawmill Technology – kokzāģētavu tehnoloģijas.

Stendam tiek plānota ne vairāk kā 120 m2 platība un ne vairāk kā 6 uzņēmumu dalība. Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk kā 4 dalībnieki, LIAA patur tiesības pasākumu atcelt. Stenda konceptu izstrādās un lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem.

Uzņēmumu atlasi dalībai tiešsaistes stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Angļu vai vācu valodu pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai tiešsaistes stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Andra Alkšņa foto

Andris Alksnis

Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs)
andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Solveiga Āboliņa, Deutsche Messe AG Hannover Vertretung in Lettland | pārstāvniecība Latvijā

Deutsch-Baltische Handelskammer (AHK) | Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK)
Tālrunis: +371 67321313,  E-pasts: solveiga.abolina@ahk-balt.or

ES fondu vizuālo elementu ansamblis