Datums 9.–15. novembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas pārtikas nozares uzņēmējus pieteikties tirdzniecības misijai uz Dubaiju, AAE, kas norisināsies starptautiskās izstādes "Expo 2020 Dubai" (turpmāk - Expo) laikā no 2021. gada 9.–15. novembrim.

Tirdzniecības misijas datumi var mainīties atkarībā no uzņēmumiem aktuāliem pasākumiem Expo ietvaros un paralēli Expo.

EXPO 2020 Dubai

Kas ir EXPO 2020 Dubai? Starptautiskā izstāde "Expo 2020 Dubai" norisināsies sešus mēnešus no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, un, visticamāk, būs pirmais globālais pasākums pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas.

Arī Latvija ir pieteikusi savu dalību ar mērķi veicināt Latvijas atpazīstamību gan Tuvo Austrumu reģionā, gan arī pasaules mērogā un atbalstīt uzņēmējus jaunu sadarbību veidošanā. Plašāka informācija par Latvijas dalību pieejama tīmekļvietnē www.expo2020.lv.

Tirdzniecības misija

Šīs tirdzniecības misijas mērķis ir apmeklēt Expo, nodibināt kontaktus ar Jums interesējošiem nozares uzņēmumiem, prezentēt savus produktus Latvijas Expo paviljonā, kā arī iepazīt AAE un Tuvo Austrumu reģiona ekonomiskās tendences un sadarbības potenciālu.

Dalībniekiem tiks organizēti uzņēmuma apmeklējumi un tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem kopā ar konsultantu, kas ņems vērā dalībnieka vēlmes un vajadzības šajā tirgū. Lūgums to norādīt pieteikuma anketā.

Provizoriskā programma

programma tiks precizēta atbilstoši uzņēmēju interesēm

  • Expo paviljonu apmeklējums
  • Yummex un The Speciality Food Festival izstāžu apmeklējums
  • Produktu prezentācijas Latvijas Expo paviljonā, B2B tīklošanās
  • Uzņēmumu apmeklējumi, individuālās tikšanās

Darba valoda  angļu.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Izmaksas, ar kurām jārēķinās uzņēmējiem

  • dalības maksa:
  • transporta (aviobiļešu) izmaksas (ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 50 % apmērā)
  • uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi)
  • vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports u.tml.)
  • ieejas biļetes EXPO teritorijā

LIAA segs eksponātu nogādi uz AAE. Iespējamie eksponātu apjomi, izmēri u.c. tehniska informācija iepriekš saskaņojama ar LIAA. Ja eksponātus nepieciešams nogādāt atpakaļ Latvijā, tas tiks darīts pēc Expo beigām, aptuveni  31. maijā.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis