Datums 19. marts, 2024
Laiks10.00–12.00
Vieta Tiešsaiste, Platforma "Zoom"

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Pasākuma vizuālais materiāls

Ceturtdien, 2024. gada 14. martā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties tiešsaistes seminārā par dažādības vadības pieeju aktualizēšanu biznesa vidē. Seminārā apskatītās tēmas aicinās uz darbinieku dažādību un atšķirības uztvert kā potenciālu, nevis trūkumu.

Pasaulē un dinamiskajā uzņēmējdarbības vidē arvien nozīmīgāka kļūst dažādības izpratne un pieņemšana, spēja veidot iekļaujošu darba vidi un komunikāciju. Tāpat arvien nozīmīgāka kļūst spēja saskatīt ieguvumus no dažādības vadības un attīstīt dažādības veicināšanas iniciatīvas uzņēmumā un sabiedrībā kopumā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas veikto pētījumu Eiropas Savienības līmenī vairāk nekā 50% uzņēmumu ievieš dažādības vadības politiku. Latvijas uzņēmēji, lai gan atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi un uzņēmuma konkurētspēju gan darba tirgū, gan attiecīgajā nozarē, ievieš vien atsevišķus dažādības vadības pasākumus un nedefinē dažādības vadību kā atsevišķu vadības politikas virzienu.

Dažādības vadība reti tiek iekļauta uzņēmuma politikas dokumentos un nepietiekoši ieviesta arī praksē, lai gan darbinieku dažādība jau šobrīd ir realitāte Latvijas uzņēmumos. Faktiski dažādības vadības pasākumi saskaņā ar darbinieku vajadzībām ievērojami biežāk tiek ieviesti lielajos uzņēmumos (64%), salīdzinājumā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (23%). Tas nozīmē, ka liela daļa uzņēmumu vēl nav apzinājušies, ka darbinieku daudzveidība ir resurss, kas jāprot kompetenti pārvaldīt, lai no tā gūtu ieguvumus gan uzņēmums, gan paši darbinieki.

Tiešsaistes seminārā dažādības un komunikācijas eksperte, satura veidotāja, lektore, PhD pretendente Vita Stiģe-Škuškovnika, pastāstīs par dažādības vadības nozīmi un ieguvumiem uzņēmējdarbībā. Semināra laikā tiks izskaidroti dažādības un iekļaušanas pamatjēdzieni un dimensijas, kā arī ieskicēti iekļaujošas komunikācijas un darba vides elementu piemēri, piedāvājot idejas pirmo soļu īstenošanai dažādības veicināšanas virzienā.

Vita Stiģe-Škuškovnika izstrādā disertāciju par dažādības vadību un iekļaujošas darba vides veicināšanu, veido Instagram profila @dzivebezberniem saturu, attīsta atbalsta kopienu sievietēm, kuras piedzīvo negribēto bezbērnotību. Vitai ir vairāk nekā 20 gadu profesionālā pieredze sabiedriskajās attiecībās un komunikācijā, pedagoģiskajā, metodiskajā un administratīvajā darbā augstākajā un interešu izglītībā, kā arī vairāk nekā piecus gadus Vita vadījusi vienu no privātajām koledžām Latvijā. Kopš 2022. gada attīsta savu uzņēmējdarbību, darbojoties dažādības un komunikācijas jomā. Uzzināt vairāk: linktr.ee/vitastige.

Sigita Zankovska-Odiņa, Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) vecākā eksperte dažādības vadības jautājumos, iepazīstinās uzņēmējus ar jauno Dažādības platformu www.dazadiba.lv, kur vienuviet pieejama aktuālākā, svarīgākā informācija par dažādības vadības jautājumiem, informēs par darba devēju pašnovērtējumiem "Dažādībā ir spēks" un "Ģimenei draudzīga darba vieta", kā arī pastāstīs par iespēju pievienoties Goda ģimenes programmai un citām SIF iniciatīvām.

Pasākuma noslēgumā paredzēta jautājumu un atbilžu sesija. Lai semināra vadītājs varētu laicīgi sagatavot atbildes, aicinām interesējošos jautājumus iesūtīt jau reģistrēšanās brīdī. Jautājumus būs iespēja uzdot arī pasākuma laikā.

Darba valoda – latviešu.
Dalība – bez maksas.

Seminārs norisināsies tiešsaistē Zoom platformāpieslēgšanās saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem 1 dienu pirms pasākuma. Seminārs tiks ierakstīts un būs pieejams business.gov.lv sadaļā "Materiāli".

Pasākumu LIAA rīko Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.