Datums 4. aprīlis, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaiste

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām plaša patēriņa pārtikas produktu, kosmētikas, mājsaimniecības preču un dzīvesstila priekšmetu ražotājus piedalīties tiešsaistes tirdzniecības misijā apgūstot ASV tirgu.

Tirdzniecības misija norisināsies "Zoom" platformā no 2021. gada aprīļa līdz jūlijam.

Ņemot vērā pašreizējos ceļošanas ierobežojumus un samazināto iespēju īstenot dažādus eksporta veicināšanas pasākumus klātienē, piedāvājam līdz šim nebijušu iespēju apgūt ASV mazumtirdzniecības tirgu ar vietējā konsultanta atbalstu, kas rezultēsies virtuālās tikšanās ar 35 amerikāņu mazumtirdzniecības tīklu pārstāvjiem. Potenciālo ASV sadarbības partneru atlase notiks, apzinot Latvijas uzņēmēju intereses un vajadzības, piedāvātos produktus un mērķa auditoriju.

Dalība tirdzniecības misijā tiks apstiprināta ne vairāk kā septiņiem Latvijas uzņēmumiem:

 • kuri pārstāv kādu no tirdzniecības misijas sektoriem un piedāvā konkurētspējīgu produktu;
 • kuriem ir eksporta komanda un eksporta pieredze;
 • kuri ir gatavi investēt savus līdzekļus ASV tirgus apgūšanā.

Uzņēmumu atlasi un apstiprināšanu tirdzniecības misijai veic LIAA.
Darba valoda – angļu.

Ieguvumi, piedaloties tirdzniecības misijā

 • Individuālas virtuālās tikšanās un kontakti ar ASV mazumtirdzniecības tirgus pārstāvjiem;
 • Informācija par ASV mazumtirdzniecības vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem atbilstoši uzņēmuma produktu portfelim un eksporta gatavībai;
 • Kontakti ar ASV konsultantu, kas var noderēt, turpmākai ASV tirgus apgūšanai.
 • 5.11. aprīlis
  • Pirmā tikšanās ar konsultantu, iepazīšanās, mērķa tirgus un potenciālo partneru profila definēšana
 • 12. aprīlis10. maijs
  • Tirgus izpēte (tirgus apskats, konkurentu un tirgus nišas analīze) un potenciālo sadarbības partneru atlase ciešā kontaktā ar uzņēmumu pārstāvjiem, nākamie soļi tirgus apgūšanai.
 • Maijsjūnijs
  • ​​​​​​​Sagatavošanās posms pirms tikšanos organizēšanas (atbilstošu sertifikātu, dokumentu sagatavošana, mārketinga pielāgošana u.c.
 • ​​​​​​​Jūnijs un vēlāk
  • Individuālās virtuālās tikšanās ar ASV mazumtirdzniecības uzņēmumu pārstāvjiem

 

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Zanes Bitenieces foto

Zane Biteniece

Vecākā projektu vadītāja (dizaina industrijas un radošajās nozarēs)
zane.biteniece [at] liaa.gov.lv
Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis