Datums 27. septembris, 2021 – 7. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, AAE, Dubaija un Katara, Doha

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas dažādu nozaru uzņēmējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā, kas norisināsies 27.– 30. septembrī Dohu, Katarā un 30. septembrī–7. oktobrī Dubaijā, AAE.

SVARĪGI! Datumi var pamainīties atkarībā no uzņēmumiem aktuāliem pasākumiem Expo ietvaros un paralēli Expo.

Tirdzniecības misijas mērķi:

 • nodibināt kontaktus ar interesējošo nozaru uzņēmumiem;
 • individuālas B2B tikšanās Dubaijā un Katarā;
 • abu valstu ekonomisko tendenču un sadarbības potenciālu iepazīšana;
 • dalība “Expo 2020 Dubai” atklāšanas pasākumā, Latvijas paviljona un Expo teritorijas Dubaijā apmeklējums;
 • iespēja izvietot savu unikālo produktu vai demonstrēt uzņēmuma video Latvijas paviljonā.

Šī ir izdevība būt īstajā laikā un īstajā vietā, jo, visticamāk, Expo Dubaijā būs pirmais globālais pasākums pēc Covid-19 pandēmijas, kas pulcēs dalībniekus no visas pasaules.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 6 uzņēmumi.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni 1500 eiro no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus). Izmaksās iekļauta:

 • kontaktu atlase Dubaijā un Dohā;
 • individuālo B2B tikšanos organizēšana;
 • uzņēmumu apmeklējumu organizēšana;
 • mikroautobusa noma;
 • kopīgas biznesa vakariņas;
 • degviela.

programma tiks precizēta atbilstoši uzņēmēju interesēm

 • Oficiālās un biznesa tikšanās (gan Dubaijā, gan Dohā)
 • AAE un Kataras ekonomikas prezentācija un aktualitātes uzņēmēju pārstāvētajās nozarēs
 • Uzņēmumu apmeklējumi (gan Dubaijā, gan Dohā)
 • Individuālās B2B tikšanās (gan Dubaijā, gan Dohā)
 • “Expo 2020 Dubai” teritorijas apmeklējums
 • “Expo 2020 Dubai” atklāšanas pasākuma apmeklējums
 • “Expo 2020 Dubai” Latvijas paviljona apmeklējums un iespēja izmantot Latvijas paviljonu individuālām biznesa tikšanām  

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Darba valoda – angļu.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Lai izmantotu LIAA pakalpojumus, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

ES fondu vizuālo elementu ansamblis