Datums 24.–29. novembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Valsts prezidenta Egila Levita oficiālajā vizītē Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), kas norisināsies starptautiskās izstādes "Expo 2020 Dubai" (turpmāk - Expo) laikā 2021. gada 24.–28. novembrī.

EXPO 2020 Dubai

Kas ir EXPO 2020 Dubai? Starptautiskā izstāde "Expo 2020 Dubai" norisināsies sešus mēnešus no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, un, visticamāk, būs pirmais globālais pasākums pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas.

Arī Latvija ir pieteikusi savu dalību ar mērķi veicināt Latvijas atpazīstamību gan Tuvo Austrumu reģionā, gan arī pasaules mērogā un atbalstīt uzņēmējus jaunu sadarbību veidošanā. Plašāka informācija par Latvijas dalību pieejama tīmekļvietnē www.expo2020.lv.

Vizītes mērķi:

  • nodibināt kontaktus ar interesējošo nozaru uzņēmumiem;
  • individuālas B2B tikšanās Dubaijā;
  • abu valstu ekonomisko tendenču un sadarbības potenciālu iepazīšana;
  • dalība “Expo 2020 Dubai”, Latvijas paviljona un Expo teritorijas Dubaijā apmeklējums;
  • iespēja izvietot savu unikālo produktu vai demonstrēt uzņēmuma video Latvijas paviljonā.

Vizītes plāns

24.11.21. Avio pārlidojums Rīga–Dubaija;
25.11.21. Individuālās tikšanās, nozaru tematiskie pasākumi;
26.11.21. “EXPO 2020 Dubai” apmeklējums;
27.11.21. Latvijas Nacionālā diena EXPO ietvaros. Latvijas EXPO biznesa forums; oficiālā pieņemšana.  
28.11.21. Avio pārlidojums: Dubaija–Rīga.    

Vizītes laikā plānots Latvijas paviljona un Expo teritorijas Dubaijā apmeklējums, Latvijas biznesa forums ar Valsts prezidenta un oficiālās delegācijas dalību, individuālās tikšanās. Vadoties no uzņēmēju definētajām biznesa interesēm, ko lūdzam norādīt, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu, Latvijas uzņēmējiem tiks organizēti uzņēmuma apmeklējumi un tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem kopā ar konsultantu, kas ņems vērā dalībnieka vēlmes un vajadzības šajā tirgū. Lūgums to norādīt pieteikuma anketā.

Darba valoda – angļu.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Izmaksas, ar kurām jārēķinās uzņēmējiem

  • dalības maksa:
  • transporta (aviobiļešu) izmaksas (ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 50 % apmērā)
  • uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi)
  • vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports u.tml.)
  • ieejas biļetes EXPO teritorijā

LIAA segs eksponātu nogādi uz AAE. Iespējamie eksponātu apjomi, izmēri u.c. tehniska informācija iepriekš saskaņojama ar LIAA. Ja eksponātus nepieciešams nogādāt atpakaļ Latvijā, tas tiks darīts pēc Expo beigām, aptuveni 31. maijā.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis