Datums 7.–10. jūlijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Bulgārija, Sofija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Valsts prezidenta Egila Levita oficiālajā vizītē Bulgārijā, kas norisināsies 2021.gada 7.–10. jūlijā Sofijā (lidojumu laiki iekļauti).

Šī gada 8.9. jūlijā ir plānota Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita dalība Trīs jūru iniciatīvas samitā un biznesa forumā Sofijā, Bulgārijā. Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai valsts vizītē un piedalīties divu darba dienu programmā.

Par Trīs jūru iniciatīvu

Trīs jūru iniciatīva (TJI) ir reģiona valstu prezidentu ierosināta ekonomiskas sadarbības platforma, kas dibināta 2016. gada 25. augustā pirmajā TJI samitā Horvātijā. TJI veido 12 ES valstis, kas ģeogrāfiski novietotas starp Adrijas, Baltijas un Melno jūru – Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija..
TJI ir potenciāls stiprināt reģiona drošību, veicināt ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, kā arī ES līmeņa kohēziju un transatlantiskās sadarbības saites. Par stratēģiski nozīmīgu uzskatāma pastāvīga TJI partneru – ASV, Vācijas un Eiropas Komisijas – līdzdalība TJI. Iniciatīva papildina un nekonkurē ar ES piedāvātajiem sadarbības instrumentiem. To apstiprina Eiropas Komisijas ciešā iesaiste iniciatīvā un tās dalība TJI samitos.

Plašāka informācija par TJI, kā arī prioritārajiem TJI valstu projektiem atrodama iniciatīvas oficiālajā mājas lapā: https://3seas.eu/.

Vizītes plāns

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Sofijā. Vizītes ietvaros kā perspektīvākie sadarbībai ir identificēti šādi sektori: inovācijas, enerģētika, digitalizācija, transports un loģistika.

 • 07.07.2021. Ielidošana Sofijā.
 • 08.07.2021. Biznesa programma uzņēmējiem:
  • Biznesa forums (Enerģētikas un Inovācijas nozaru paneļdiskusijas).
  • Individuālas biznesa tikšanās.
  • Pieņemšana/biznesa vakariņas.
 • 09.07.2021. Biznesa programma uzņēmējiem:
  • Biznesa forums (Transporta un Digitalizācijas nozaru paneļdiskusijas).
  • Individuālās un nozaru tikšanās.
 • 10.07.2021. Izlidošana uz Rīgu.

Vizītes mērķi

 • Nodibināt kontaktus ar interesējošo nozaru uzņēmumiem.
 • Individuālas B2B tikšanās Sofijā.
 • Reģiona ekonomisko tendenču un sadarbība potenciāla iepazīšana.

Ieguvumi piedaloties vizītē

 • Individuālas biznesa tikšanās.
 • Biznesa kontakti biznesa forumā, kontaktbiržā.
 • Kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem.
 • Kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

Izmaksas, ar kurām jārēķinās uzņēmējiem

 • Dalības maksa:
 • Transporta (aviobiļešu) izmaksas (ja uzņēmums atbilst de minimis atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad ne vairāk kā 3 uzņēmuma pārstāvjiem ir iespējams atgūt transporta izdevumus 50 % apmērā).
 • Uzturēšanās izmaksas (viesnīcas izdevumi).
 • Vietējā transporta izdevumi (taksometrs, sabiedriskais transports u.tml.).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis