Datums 2.–3. decembris
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Nīderlande
Izstāde atcelta!

Izstādes organizatori šogad piedāvās produktu prezentācijas B2B tīklošanos tiešsaistē. Plašāka informācija pieejama izstādes tīmekļvietnē.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas nozares uzņēmumus pieteikties dalībai kopstendā izstādē "PLMA`s World of Private Label 2020", kas norisināsies 2020. gada 2.–3. decembrī Nīderlandē, Amsterdamā!

Izstādē tiks izmantota standarta stenda (“shell scheme”) konstrukcija. Stenda kopējā platība atkarīga no dalībnieku skaita. Uz katru dalībnieku ir nepieciešams reģistrēt 9 m2.

Dalībnieki Latvijas kopstendam šobrīd ir atlasīti. Pieteikšanās tiek izsludināta 1 brīvai vietai kopstendā! Atlase tiek veikta, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem.

Provizoriskās izmaksas:

  1. Reģistrācijas maksa: 1 500 EUR (uzņēmumiem, kas reģistrējas kā PLMA biedri) vai 2 500 EUR (uzņēmumiem, kas nereģistrējas kā PLMA biedri).
  2. Stenda laukuma un konstrukcijas noma: 2 900 EUR / 9 m2.
  3. Papildus ekipējums (elektrība, apgaismojums, stenda sienu dizains, darba lete ar krēslu, pārrunu galds, plaukts produktu novietošanai u.c. – pēc nepieciešamības): aptuveni 1 600 – 1 800 EUR.
  4. Uzņēmumiem, kuriem nav noslēgts līgums projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (uzņēmējdarbība)” vai nav iespējams saņemt atbalstu projekta ietvaros, papildus jāsedz stenda organizēšanas izmaksas (LIAA konsultāciju izmaksas, 20 stundas): 723,20 EUR (ieskaitot PVN).

Papildus jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transports, viesnīca;
  • Eksponātu transportēšanas organizēšana;
  • Papildus specifiska aprīkojuma pasūtīšana, piemēram, aukstuma vitrīna (katram uzņēmumam atsevišķi, ja būs šāda nepieciešamība).

Ar uzņēmumiem, kuri piedalīsies kopstendā, tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā. 

Pēc izstādes uzņēmumiem ir iespēja atgūt 50 % no stenda izmaksām (reģistrācijas maksa, laukuma un konstrukcijas noma, tehniskais aprīkojums, mēbeļu noma) pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). 

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams ar LIAA noslēgt līgumu par atbalsta saņemšanu. 

Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Katrīnas Zelles foto

Katrīna Zelle

Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja amata pienākumu izpildītāja / Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītāja
katrina.zelle [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Datums 2.–3. decembris
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Nīderlande