Biznesa inkubatoros klātienē pieejamie pakalpojumi:

  1. Līguma parakstīšana;
  2. LIAA materiālu izsniegšana;
  3. Konsultācijas, ja nav iespējams nodrošināt attālināti. Konsultācijas ilgums līdz 15 minūtēm.

Pakalpojumi pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikšanās pakalpojumiem, sazinoties ar attiecīgo Biznesa inkubatoru (skatīt reģionālo Biznesa inkubatoru kontaktinformāciju).
Uz pakalpojumu jāierodas precīzi norādītajā laikā un pieteikto cilvēku skaitā.
Ar ierašanos klients apliecina, ka viņam nav noteikti pašizolācijas, mājas karantīnas vai stingras izolācijas nosacījumi un nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmju.

Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegus – medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus! Mutes un deguna aizsegu lietošanu nosaka grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

LIAA biznesa inkubatoru atrašanās vietas