Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

  Svarīgi!

  2021. gada 13. maijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.482Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"” (turpmāk – Grozījumi), kas stājās spēkā 2021. gada 18. maijā  un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

  No 2021. gada 18. maija tiek uzsākta Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu pieņemšana, ievērojot MK noteikumu Nr.678 nosacījumus.

  Ar Grozījumiem netiek mainīta pieteikšanās kārtība atbalstam, proti, Atbalsta saņēmējs sākotnēji iesniedz LIAA Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu par kalendārajā gadā plānotajām tūrisma atbalsta darbībām:

  1. dalībai starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs ar individuālu stendu vai kopstendu ārvalstīs un Latvijā;
  2. dalībai tūrisma un darījumu tūrisma konferencēs/forumos un kontaktbižās ārvalstīs klātienē un tiešsaistē;
  3. dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma un darījumu tūrisma platformās un digitālajās izstādēs;
  4. pārdošanas vizītēm ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem kātienē un tiešsaistē;
  5. produktu/pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes izstrādei un reģistrēšanai;
  6. preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu specializētajos tūrisma un darījumu tūrisma drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga materiālu izstrādei;
  7. dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem;
  8. tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo  risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu  izstrādei, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādei, izstrādei vai  abonēšanas perioda apmaksai, kā arī datu vadības un analīzes sistēmu izstrādei, licenču iegādei vai abonēšanas apmaksai;
  9. tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei.

  Iepriekš minētajām darbībām maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 50 000 eiro ar atbalsta intensitāti 80% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 40 000 eiro kalendārajā gadā. Savukārt, lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

  No 2021. gada 18. maija LIAA uzsāks pieteikumu pieņemšanu par starptautisko kultūras/sporta pasākumu vai starptautiskas izstādes organizēšanu Latvijā.

  Lai pieteiktos atbalstam, Atbalsta saņēmējs sākotnēji iesniedz LIAA Starptautiska kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapu par plānotajām ar konkrēto pasākumu/izstādi saistītām aktivitātēm:

  1. licences iegāde pasākuma organizēšanai Latvijā un/vai dalības maksa starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam;
  2. dalība nozares profesionālajos pasākumos;
  3. pasākuma mārketinga materiālu (bukleti, baneri, video klipi) izstrāde un izgatavošana, satura izstrāde (informācijas sagatavošanai un vietnes meklētājoptimizācijai), informācijas pielāgošana ārvalstu tirgiem (tulkošanas pakalpojumi);
  4. pasākuma popularizēšana digitālajā vidē;
  5. sabiedrisko attiecību pakalpojumi;
  6. mediju vizītes uz Latviju;
  7. pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšana.

  Savukārt, lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo aktivitāšu īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

   

  Informējam

  • tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu dalībai LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
  • tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par dalību LIAA organizētajos tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
  • tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par dalību LIAA organizētajos tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

  Aktuālā informācija par atbalstāmajām darbībām un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA mājas lapas sadaļās "Atbalstāmās darbības", "Tūrisma atbalsta darbību pieteikums" un "Starptautiska kultūras\sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapa".

  Atbalsta apjoms un līdzfinansējums
  Sniegto atbalstu skaits

  ES fondu vizuālo elementu ansamblis