ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Svarīgi!

Maksājumu pieprasījumu pieņemšana ir noslēgusies.

LIAA organizētā informatīvā semināra “Izmaiņas Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (SKV Tūrisms) atbalsta programmā” ieraksts

  Svarīgi!

  Saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu Ukrainā, LIAA nesniegs atbalstu uzņēmumu pieteiktajām tirgus pārorientācijas aktivitātēm, kas vērstas uz darījumiem Krievijā un Baltkrievijā, lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomiski pamatotu Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļu izlietojumu.

  2022. gada 19. aprīlī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.255“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"” (turpmāk – Grozījumi), kas stājās spēkā 2022.gada 23.aprīlī  un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

  1. Ar Grozījumiem tiek mainīta pieteikšanās kārtība atbalstam šādām tūrisma atbalsta darbībām:
   1. dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs un Latvijā,
   2. dalībai tūrisma konferencēs/forumos un kontaktbiržās ārvalstīs klātienē un tiešsaistē,
   3. dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma nozaru platformās un digitālajās izstādēs,
   4. produktu/pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, tai skaitā preču zīmes izstrādei un reģistrēšanai,
   5. dalībai starptautiskajās digitālajās tūrisma izstādēs, konferencēs, ārvalstu kontaktbiržās ar virtuālu stendu Latvijā, tai skaitā virtuālo prezentācijas pasākumu organizēšanai potenciālajiem klientiem,
   6. tīmekļvietnes, internetveikalu, aplikāciju digitālo risinājumu un virtuālās komunikācijas platformu izstrādei, digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādei, izstrādei vai  abonēšanas perioda apmaksai, kā arī datu vadības un analīzes sistēmu izstrādei, licenču iegādei vai abonēšanas apmaksai,
   7. tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei;
   8. ārvalstu atbilstošās nozares darījumu partneru piesaistei;
   9. dalībai starptautiskajās nozaru asociācijās;
   10. naktsmītņu atbilstības novērtēšanai,

    proti, Atbalsta saņēmējam vairs nav jāiesniedz LIAA Tūrisma atbalsta darbību pieteikums (turpmāk – Pieteikums) par kalendārajā gadā plānotajām tūrisma atbalsta darbībām. Lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo aktivitāšu īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām, ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.

    Ja Atbalsta saņēmējs Pieteikumu 2022. gada plānotajām eksporta atbalsta darbībām LIAA jau ir iesniedzis un Pieteikums no LIAA puses jau ir apstiprināts, tad Atbalsta saņēmējs var turpināt īstenot Pieteikumā iekļautās darbības un citas Pieteikumā neiekļautās darbības, bet, iesniedzot maksājuma pieprasījumu par notikušu darbību, piemēro Grozījumos noteikto paaugstināto atbalsta intensitāti un atbalsta apmēru.
  2. Lai saņemtu atbalstu:
   1. pārdošanas vizītēm ārvalstīs ar mērķi prezentēt Latvijas tūrisma piedāvājumu klientiem klātienē un tiešsaistē,
   2. preču zīmes vai produkta, vai pakalpojuma publicitātei ārvalstu tūrisma nozaru drukātajos un digitālajos medijos, kā arī mārketinga materiālu izstrādei,

    Atbalsta saņēmējam jāiesniedz LIAA Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu par kalendārajā gadā plānotajām tūrisma atbalsta darbībām. Lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo darbību īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.

    Visām iepriekš minētajām darbībām maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 75 000 eiro ar atbalsta intensitāti 80% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 60 000 eiro kalendārajā gadā.
     
  3. Papildus informējam, ka ar Grozījumiem LIAA paredz izmaiņas atbalstāmo aktivitāšu klāstā atbalsta sniegšanai starptautisko kultūras vai sporta pasākumu, vai starptautiskas izstādes (turpmāk – pasākums/izstāde) organizēšanai Latvijā. Pasākuma organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits pasākumā ir ne mazāk kā 500 un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas.

   Lai pieteiktos atbalstam, Atbalsta saņēmējs sākotnēji iesniedz LIAA Starptautiska kultūras vai sporta pasākuma, vai starptautiskas izstādes organizēšanas atbalstāmo aktivitāšu pieteikuma veidlapu5 par plānotajām ar konkrēto pasākumu/izstādi saistītām aktivitātēm un izmaksām:
   1. licences iegāde pasākuma organizēšanai Latvijā, dalība starptautiskā organizācijā, kas nepieciešama starptautiska statusa vai reitinga piešķiršanai plānotajam pasākumam,
   2. dalība nozares profesionālajos pasākumos,
   3. pasākuma mārketinga materiālu izstrāde un izgatavošana,
   4. pasākuma popularizēšana digitālajā vidē,
   5. sabiedrisko attiecību pakalpojumi,
   6. mediju vizītes uz Latviju,
   7. pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma veikšana,
   8. transporta nomas pakalpojumu izmaksas Latvijā (dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām),
   9. pasākuma norises telpu un zemes platību nomas izmaksas,
   10. sporta federācijas apstiprinātu sporta tiesnešu honorāru izmaksas,
   11. izmaksas, kas ir saistītas ar epidemioloģiski droša pasākuma organizēšanu.

    Savukārt, lai saņemtu atbalstu, Atbalsta saņēmējs pēc katras vai pēc vairāku atbalstāmo aktivitāšu īstenošanas iesniedz LIAA maksājuma pieprasījumu ar darījumu un izmaksu apliecinošo dokumentu kopijām.
  4. Papildus informējam, ka:
   1. tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu starptautisko konferenču, kongresu un semināru organizēšanai Latvijā (t.sk. hibrīdpasākuma formā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības. Maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 12 000 EUR ar atbalsta intensitāti:
    • 50% apmērā, ja konferences, kongresa vai semināra ilgums ir līdz divām dienām, ja dalībnieki ir no Baltijas valstīm (Latvijas vai Lietuvas, vai Igaunijas), ja piesaistīti viens vai divi Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji. no attiecināmajām izmaksām jeb sniedzamā atbalsta apmērs nepārsniedz 45 000 EUR kalendārajā gadā;
    • 60% apmērā, ja konferences, kongresa vai semināra ilgums ir vairāk kā divas dienas, ja dalībnieki darbojas starptautiskajā tirgū (ārpus Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas), ja piesaistīti vismaz trīs Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji;
   2. tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumus par atbalsta sniegšanu dalībai LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības;
   3. tāpat kā līdz šim LIAA turpina pieņemt maksājuma pieprasījumu pieņemšanu par dalību LIAA organizētajos tūrisma un darījumu tūrisma prezentācijas pasākumos (ceļa izdevumi stenda dalībnieka 3 darbiniekiem 50% apmērā), ievērojot trīs mēnešu maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņu pēc notikušas atbalstāmās darbības.
  Atbalsta apjoms un līdzfinansējums
  Sniegto atbalstu skaits