ES fondu vizuālo elementu ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Atbalstu var saņemt

 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

LIAA konsultāciju izmaksas biznesa kontaktu dibināšanā:

 • nacionālie stendi;
 • tirdzniecības misijas un kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs;
 • ārvalstu tirgu konsultācijas;
 • sadarbības partneru meklēšana;
 • potenciālo partneru atlase un uzrunāšana;
 • mārketinga kampaņas ārvalstīs;
 • tiešo vizīšu organizēšana;
 • semināru un konferenču organizēšana;
 • starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana;
 • tirgus izpētes iegāde.

Atbalsta intensitāte: 100%

Pieteikšanās kārtība LIAA konsultācijām

 1. E-pasts uz eksports@liaa.gov.lv.
 2. Atbilstības MK noteikumiem izvērtēšana.
 3. Lēmums par konsultāciju apjomu un laiku.
 4. Konsultāciju sniegšana.