Pret Baltkrieviju un Krieviju ir noteiktas gan plašas Eiropas Savienības (turpmāk – ES), gan Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (turpmāk – ASV OFAC) sankcijas. Informācija par aktuālajām ES sankcijām ir pieejama ES Oficiālajā Vēstnesī. Informācija par ASV OFAC sankcijām ir atrodama tā datubāzē un tīmekļa vietnē. Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejama aktuālā informācija par ES regulām un lēmumiem, ar kuriem noteiktas ES sankcijas gan pret Krieviju, gan pret Baltkrieviju. Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju var tikt noteiktas jebkurā brīdī. Par jaunu sankciju noteikšanu netiek iepriekš brīdināts vai paziņots, lai sankcijas būtu efektīvas un izpildītu to mērķi. Rekomendējam uzņēmējiem regulāri pārbaudīt augšminētos avotus, lai pārliecinātos, ka informācija ir aktuāla.

Jautājumus par sankcijām var uzdot sūtot iesniegumus uz elektroniskā pasta adresi sankcijas@mfa.gov.lv. Ārlietu ministrijas kompetencē neietilpst konkrētu gadījumu izvērtēšana un padziļināta sadarbības izvērtēšana, tādēļ uzņēmumiem tiek rekomendēts, atbilstoši uzņēmuma biznesa modelim un sadarbības partneru lokam, veikt sankciju risku izvērtējumu un izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu. Plašāka informācija ir pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā “Sankcijas”.

Informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju piemērošanu fiziskajām vai juridiskajām personām atradīsiet Uzņēmumu reģistra mājas lapā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā ir pieejama informācija par sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kā arī kontakti,  ja rodas jautājumi par sankcijās noteikto finanšu ierobežojumu ievērošanu.

Informācija par preču kodiem, tarifu un netarifu (piemēram, ierobežojumiem, aizliegumiem) pasākumiem dažāda veida importa vai eksporta muitas procedūrām ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS)

17.MARTA SEMINĀRA UZŅĒMĒJIEM “STARPTAUTISKĀS SANKCIJAS PRET KRIEVIJU UN BALTKRIEVIJU. SKAIDROJUMS” IERAKSTS.
(Organizatori: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un partneriem.)