Mēnešalga:
1382 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja meklē izaicinājumus, proti uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu, kļūsti par daļu no LIAA komandas! Mēs piedāvājam iespēju piedalīties ārvalstu investīciju piesaistes procesā Latvijā un zīmola “Magnetic Latvia” īstenošanā investīciju piesaistes jomā.

Mūsu vērtības

 • Darbs kā misija sabiedrības labā
 • Profesionalitāte un intelekts
 • Kvalitāte
 • Elastība

Piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas idejas.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu līdz 1382,00 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā, attālinātā darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi

 • Plānot, vadīt un kontrolēt Padomes sekretariāta funkcijas veikšanu, saskaņā ar “Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikumu”.
 • Organizēt un veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, zinātniskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un to organizācijām par uzņēmējdarbības vides jautājumiem, kas saistīti ar ārvalstu investīciju piesaisti POLARIS procesa ietvaros.
 • Identificēt problēmas, kuras rada šķēršļus nozīmīgu investīciju projektu īstenošanai un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
 • Sekot līdzi svarīgāko politikas dokumentu, normatīvo aktu ieviešanai, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, un nodrošināt investīciju vides un projektu monitoringa sistēmas darbību.
 • Apkopot un sagatavot informāciju izplatīšanai Latvijā un ārvalstīs par uzņēmējdarbības vides jautājumiem.
 • Plānot finanšu resursus, kontrolēt to izlietojumu un nodrošināt to racionālu izmantošanu.
 • Patstāvīgi pilnveidoties un papildināt zināšanas par aktualitātēm investīciju jomā.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Pieredze projektu vadīšanā, sadarbības koordinēšanā, pasākumu organizēšanā, konsultēšanā un stratēģiju izvērtēšanā (vismaz divi gadi).
 • Izpratne par uzņēmējdarbība vidi Latvijā un investīciju piesaistes procesu, uzņēmumu attīstības cikliem, inovāciju un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas jomām.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību.
 • Spēja iedziļināties esošā vai potenciālā investora vajadzībās un rast labāko risinājumu.
 • Analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.
 • Spēja darboties komandā, patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt pamatotus lēmumus.
 • Augsta atbildība, personiskā iniciatīva un uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • Izcilas komunikācijas, prezentēšanas un sadarbības prasmes.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.
 • Prasme strādāt ar biroja programmatūru arī attālinātā darba risinājumos.
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība un auto vadīšanas pieredze.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022. gada 31. janvārim, pieteikuma vēstuli, CV latviešu valodā, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtot pa e-pastu personals@liaa.gov.lv ar norādi “POLARIS projekta vadītājs vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai iesniedzot personīgi.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Iesniedzot pieteikumu vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka, uzsākot pildīt amata pienākumus, uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām – 67039403, 67039407 vai 29565149.

Pretendentiem jāpiesakās līdz