Mēnešalga:
1382 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja meklē izaicinājumus, proti uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu, kļūsti par daļu no LIAA komandas! Mēs piedāvājam iespēju piedalīties ārvalstu investīciju piesaistes procesā Latvijā un zīmola “Magnetic Latvia” īstenošanā investīciju piesaistes jomā.

Mūsu vērtības

 • Darbs kā misija sabiedrības labā
 • Profesionalitāte un intelekts
 • Kvalitāte
 • Elastība

Piedāvājam

 • Interesantu un atbildīgu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas idejas.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu līdz 1382,00 euro (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā, attālinātā darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi

 • Veicināt sadarbību ar potenciālajiem un esošajiem investoriem, pašvaldībām un citām valsts institūcijām par ārvalstu investīciju piesaistes jautājumiem un konkrētiem investīciju projektiem.
 • Identificēt problēmas, kas rada šķēršļus investīciju projektu realizācijā un izstrādāt priekšlikumus, kas veicina uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un veiksmīgu investīciju projekta īstenošanu Latvijā.
 • Veikt tirgus analīzi, investīciju projektu izpēti, attīstīt un izstrādāt stratēģiski nozīmīgu investīciju piedāvājumus.
 • Sniegt nepieciešamo atbalstu sekmīgai potenciālo ārvalstu investīciju projektu realizācijai.
 • Organizēt un nodrošināt kvalitatīvu sadarbības partneru informēšanu par ārvalstu investīciju piesaisti.
 • Patstāvīgi pilnveidoties un papildināt zināšanas par aktualitātēm investīciju jomā.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Pieredze sadarbības veicināšanā un projektu vadīšanā.
 • Izpratne par uzņēmējdarbības vidi Latvijā un investīciju piesaistes procesu, valsts pārvaldes un pašvaldību darbību.
 • Spēja iedziļināties esošā vai potenciālā investora vajadzībās un rast labāko risinājumu.
 • Analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.
 • Spēja darboties komandā, patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt pamatotus lēmumus.
 • Augsta atbildība, personiskā iniciatīva un uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • Izcilas komunikācijas un sadarbības veicināšanas prasmes.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.
 • Prasme strādāt ar biroja programmatūru arī attālinātā darba risinājumos.
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība un auto vadīšanas pieredze.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022. gada 31. janvārim, pieteikuma vēstuli, CV latviešu valodā, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtot pa e-pastu personals@liaa.gov.lv ar norādi „IPD PAN vecākais projektu vadītājs vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai iesniedzot personīgi.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Iesniedzot pieteikumu vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka, uzsākot pildīt amata pienākumus, uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām – 67039403, 67039407 vai 29565149.

Pretendentiem jāpiesakās līdz