Mēnešalga:
līdz 1671 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Inovāciju un tehnoloģiju departamenta Inovāciju pārvaldības nodaļas vecākā projektu vadītāja amatu (3 amata vietas uz noteiktu laiku, līdz 2026. gada 30. jūnijam ar iespēju darba līgumu pagarināt).                                                                                      

LIAA Inovāciju pārvaldības nodaļa, uzsākot jaunu projektu "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana", aicina savā komandā trīs projektu vadītājus šādos virzienos:

 1. Tehnoloģiju pasākumu organizators
 2. Misiju koordinators
 3. Konsorciju un stratēģiskās sadarbības koordinators

Aicinām zinošu, komunikablu, uz sadarbību, rezultātu un izaugsmi orientētu kolēģi, kuru aizrauj inovācijas un iespēja strādāt ar jomas ekosistēmu – Latvijas jaudīgākajiem uzņēmējiem un pētniekiem!

Mūsu vērtības

 • Darbs kā misija sabiedrības labā
 • Profesionalitāte un intelekts
 • Kvalitāte
 • Elastība 

Piedāvājam

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu no 1387,00 līdz 1671,00 eiro, atbilstoši profesionālajai pieredzei attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu.
 • Darba izpildes vietu Rīgas centrā (Pērses iela 2).
 • Daļēji attālinātā darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi

 • Pienākumi galvenokārt ir saistīti ar Projekta īstenošanu. Plašāk par Projektu un programmu kopumā šeit.
 • Sekot līdzi galvenajiem projektiem nozarē, sekmēt nozares dalībnieku informētību un iesaisti augstas pievienotās vērtības programmās un projektos, konsultēt par pieejamiem atbalsta instrumentiem.
 • Popularizēt un veicināt RIS3 jomas un tās ekosistēmas izaugsmi, atbalstīt ekosistēmu tās izvirzīto mērķu sasniegšanā.
 • Veicināt informācijas apmaiņu par RIS3 vērtību ķēžu un to dalībnieku aktualitātēm, par RIS3 stratēģiju, misijām, konsorcijiem, pasākumiem, starp nozaru uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, valsti, u.c. sadarbības partneriem un iesaistītajām pusēm.
 • Būt par tiltu starp valsti, R&D nozari un uzņēmumiem (triple-helix).
   

Tehnoloģiju pasākumu organizatora galvenie pienākumi saistīti ar RIS3 ekosistēmu internacionalizācijas veicināšanu, nozares pasākumu nodrošināšanu, t.sk.:

 • Veicināt organizāciju dalību, piemēram, Horizon Europe, Digital Europe, Interregional Innovation Investments (I3), European Innovation Ecosystems (EIE), IPCEI, arī dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras, CERN,  ANO  u.c. organizāciju programmās, galvenokārt, sadarbojoties ar LIAA tehnoloģiju pārstāvniecību vadītājiem ārvalstīs (Beļģija, Izraēla, Šveice);
 • Nodrošināt organizatorisku atbalstu LIAA tehnoloģiju pārstāvniecību vadītājiem ārvalstīs, to rīkotajos tīklošanās pasākumos un citu darbību veikšanai t.sk. identificēt pārstāvniecību aktivitātēm atbilstošu potenciālo interesentu tīklu un nodrošinot tehnisku atbalstu;
 • Tehnoloģiju pasākumu un projektu, kas veicina RIS3 jomu iesaisti, plānošana, organizēšana, īstenošana.

Misiju koordinatora galvenie pienākumi saistīti ar RIS3 vadības grupu izstrādāto misiju un citu LIAA nozīmīgu misiju projektu īstenošanu un vadību, t.sk.:

 • Nodrošināt “vienas pieturas” punktu katrai no misijām saskarē ar valsts pārvaldi;
 • Nodrošināt misiju projektu nepārtrauktu virzību un mērķu sasniegšanu;
 • Veidot misiju ceļakartes, sniegt saturisku un informatīvu atbalstu par misiju un RIS3 ekosistēmu aktualitātēm LIAA iekšējiem un ārējiem partneriem, mārketinga materiālu izstrādei u.c.;
 • Koordinēt misiju, vērtību ķēžu un to ekosistēmu rādītāju analītiku, nodrošināt nepieciešamos datus un to apkopojumus;
 • Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektu jeb Important Project of Common European Interest (IPCEI) potenciālo dalībnieku identificēšana, priekšatlases un konsultatīva atbalsta nodrošināšana projekta iesniedzējiem pēc nepieciešamības.

Konsorciju un stratēģiskās sadarbības koordinatora galvenie pienākumi saistīti ar RIS3 jomu iesaisti starptautiskajos konsorcijos un stratēģiskās sadarbības veicināšanu ārvalstīs:

 • veicināt uzņēmumu un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju iesaisti starptautiskās pētniecības un attīstības programmās un projektos, sniegt konsultācijas t.sk. par iekļaušanos stratēģiskās sadarbībās un konsorcijos, starptautiskās vērtību ķēdēs, dalībai dažādās programmās, piemēram, Horizon Europe, Digital Europe, Interregional Innovation Investments (I3), European Innovation Ecosystems (EIE), IPCEI, arī dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras, CERN,  ANO  u.c. organizāciju programmās;
 • Koordinēt rezultatīvo rādītāju analītikas procesu;
 • Pētījumu un ekspertu iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izsludināšana un īstenošana;
 • Sadarbības kontaktu identificēšana t.sk. tālajos un grūti sasniedzamajos tirgos Latvijas komersantiem.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pēdējā kursa studijas;
 • Interese un izpratne par RIS3 jomām;
 • Pieredze projektu vadībā;
 • Vēlama pieredze ES fondu vai citu finanšu instrumentu ieviešanā, īstenošanā vai uzraudzībā;
 • Zināšanas par valsts pārvaldes darbību un administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • Izpratne par uzņēmējdarbības un pētniecības vidi Latvijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • Ļoti labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
 • Personiskā iniciatīva un augsta atbildības sajūta par sasniedzamajiem mērķiem;
 • Uz rezultātu un lēmumu pieņemšanu orientēta domāšana;
 • Stratēģiskā un analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī);
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un ar attālinātā darba risinājumiem virtuālajā vidē.

Pieteikšanās

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2023. gada 2. oktobrim, pieteikuma vēstuli, CV latviešu valodā, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtot pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi "ITD IPN vecākais projektu vadītājs" (izvēlēto jomu jeb vairākas interesējošās jomas norādot pieteikuma vēstulē) vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Tālruņi uzziņām – 29565149

Pretendentiem jāpiesakās līdz