Mēnešalga:
līdz 1190 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pērses iela 2, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām savā komandā darbinieku LIAA vērtību (darbs kā misija sabiedrības labā; profesionalitāte un intelekts; kvalitāte; atbildība) iedzīvināšanai, iekšējās komunikācijas un atbalstošas darba vides uzlabošanai.

Piedāvājam

 • Interesantu darbu profesionālā un dinamiskā komandā ar iespēju realizēt savas radošās idejas darbinieku iesaistei, ilgtermiņa lojalitātes nodrošināšanai.
 • Profesionālās pilnveides iespējas, piedaloties un apmeklējot LIAA organizētos pasākumus (semināri, konferences, tīklošanās, u.c.).
 • Mēnešalgu 1190,00 (bruto) apmērā un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • Papildatvaļinājumu, papildu brīvdienas, atvaļinājuma pabalstu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 mēneša).
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā, attālinātā darba iespēju.

Galvenie amata pienākumi

 • Personāla attīstības, apmācību (iekšējās un ārējās) un adaptācijas procesa organizēšana un attīstīšana.
 • Iekšējās komunikācijas pasākumu plānošana un korporatīvo pasākumu organizēšana sadarbībā ar Komunikācijas un informācijas departamentu.
 • Darbinieku apmierinātības aptauju veikšana un analīze.
 • Darbinieku talantu vadības sistēmas izveide.
 • LIAA darba devēja tēla veidošanas aktivitāšu organizēšana, iesaistot darbiniekus un uzturot dialogu starp darba devēju un darbiniekiem.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vismaz trīs gadu ilga darba pieredze personāla attīstības jomā.
 • Izpratne par valsts pārvaldes iestādes darbību, personāla vadības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem.
 • Vēlama pieredze iekšējās komunikācijas procesu organizēšanā, apmierinātības aptauju veikšanā un analīzē, darbā ar darba devēja tēla aktivitāšu veikšanu.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Labas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.
 • Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
 • Analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē.
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 24.septembrim, motivētu pieteikuma vēstuli un CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „Vecākais personāla speciālists”.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālruņi uzziņām – 6703940367039407.

Pretendentiem jāpiesakās līdz