Mēnešalga:
1052 līdz 1382 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Piestātnes iela 11A, Jūrmala

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Biznesa inkubatoru departamenta Jūrmalas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja valsts amatpersonas amatu uz noteiktu laiku (līdz 2023.gada 31.decembrim)

LIAA meklē darbinieku ar pieredzi darbā ar pasākumu organizēšanu un kopienas veidošanu, kas nodrošinātu veiksmīgu Jūrmalas biznesa inkubatora darbību - veicinātu jaunu komersantu izveidi un attīstību Jūrmalas biznesa inkubatora darbības teritorijā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Īstenot Jūrmalas biznesa inkubatora (turpmāk – BI) darbības stratēģiju izvirzīto mērķu sasniegšanai.
 • Veikt fizisku personu (ideju autoru) un jaundibinātu komersantu pieteikumu uzņemšanai BI apstrādi.
 • Nodrošināt konsultatīvās komisijas sēdes jaundibinātu komersantu uzņemšanai inkubatorā norisi BI koprades telpās vai citās telpās.
 • Organizēt un īstenot seminārus un pasākumus BI darbības teritorijā, kas vērsti uz uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību un BI atpazīstamības veicināšanu.
 • Veicināt sadarbību ar biznesa inkubatoriem, akseleratoriem un līdzīgām organizācijām pasaules valstīs, kur ir attīstīta uzņēmējdarbības uzsācēju vide.
 • Sniegt informatīvu atbalstu komersantiem par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Veikt BI sekretariāta funkcijas (veikt BI ienākošās dokumentācijas apstrādi, sniegt informatīvu atbalstu komersantiem un fiziskām personām par BI darbību un pakalpojumiem u.c.).
 • Aktīvi popularizēt BI sniegtos pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus.
 • Nodrošināt BI kopienas izveidi un uzturēšanu.
 • Veidot tādu BI koprades telpu vidi, kas nodrošinātu starptautisku atpazīstamību BI darbības teritorijā komersantiem.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Darba pieredze pasākumu organizēšanā un/vai aktīvas komunikācijas ar medijiem (t.sk. sociālajiem medijiem) nodrošināšanā (vismaz viens gads).
 • Izpratne par uzņēmumu attīstības cikliem.
 • Prasme aktīvi komunicēt sociālajos medijos un nodarboties ar sociālo mediju vadīšanu.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt.
 • Teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
 • Spēja strādāt strauji mainīgā vidē.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, vēlams ar Adobe programmām.
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas.

Piedāvajam:

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu kopstrādes birojā Jūrmalā.
 • Profesionālās izaugsmes iespējas.
 • Mēnešalgu šādā apmērā: 1.kategorija: 1052,00 EUR, 2.kategorija: 1209,00 EUR, 3.kategorija: 1382,00 EUR (bruto) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020. gada 20. oktobrim, pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442) vai pa e-pastu personals@liaa.gov.lv, ar norādi „JūBI vecākais projektu vadītājs”.

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlase”. Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.


Tālruņi uzziņām – 67039403, 67039407.

Pretendentiem jāpiesakās līdz