Ar Norvēģijas grantu atbalstu izstrādā smaržu ierakstīšanas iekārtu

Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta programmā uzņēmējdarbības atbalstam šobrīd īstenošanas stadijā ir 45 projekti, kuri vērsti uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu, digitalizāciju un dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

“Šobrīd, kad ekonomika ir sabremzējusies, ļoti būtiski ir nodrošināt papildus investīcijas, un uzņēmumi, kuri saņēmuši atbalstu Norvēgijas grantu programmā, turpina investēt. Ieguldījumi tiek veikti gan jaunu tehnoloģiju ieviešanā, lai padarītu efektīvāku ražošanas procesu, gan tādu inovatīvu produktu izstrādē kā smaržu ierakstītājs,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Kopējais šobrīd uzņēmējiem apstiprinātais atbalsts ir 11,3 miljoni eiro, no tiem atklātā konkursa ietvaros tiek īstenoti 19 projekti. Savukārt neliela apjoma grantu shēmas zaļo inovāciju un IKT jomā realizācijas stadijā ir 16 projekti, bet dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju jomā tiek īstenoti 10 projekti. 

Atbalsts programmā “Bizness un inovācijas” tiek sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un vieni no pirmajiem projektus uzsāka īstenot “NDB Timber”, “BeTriton” un “Murins Startups”.

“NDB Timber” ar projekta atbalstu plāno iegādāties piecas jaunas ražošanas iekārtas, kuras ļaus uzsākt jauna produkta – kompozītbrušu ražošanu. No kompozītbrusēm tiks ražoti gleznu, kanvu un bilžu rāmji. Aptuveni 30% no saražotās produkcijas tiks eksportēts uz Eiropas un Āzijas tirgiem. Līdz ar jauno produktu ieviešanu tiks izveidotas 4 jaunas darba vietas, kā arī samazinātas CO2 emisijas par 170,5 tonnām gadā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norvēģijas partneri - Norwegian Institute of Wood Technology (Treteknisk). Uzņēmumam jau ir piegādātas 4 iekārtas, atlikusi pēdējās iekārtas iegāde un jaunā produkta ieviešana ražošanā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 245 661,61 eiro, kur atbalsta finansējums ir 599 932,02 eiro.

Savukārt uzņēmums “BeTriton” neliela apjoma grantu shēmas zaļo inovāciju jomā īsteno projektu “Jauna ilgtspējīga tūrisma un mobilitātes risinājuma “Triton DIY” izstrāde”. Ar granta atbalstu paredzēts izstrādāt jauna tipa pašbūvējamu tūrisma un mobilitātes rīku, kas apvieno gan maza kempera, gan trīsriteņa un laivas īpašības vienā produktā. Iegādājoties produktu, klients saņem produkta kompletējošās daļas un izejmateriālus kopā ar salikšanas instrukciju un veic produkta montāžu pēc “dari pats” principa. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norvēģijas partneri – “NOVELTEX OSLO”. Nepilna gada laikā uzņēmums ir jau izgatavojis pirmo prototipu, kurš ir gatavs testu veikšanai reālos apstākļos. Šobrīd darbs turpinās pie produkta pilnveidošanas, lai padarītu vienkāršāku tā salikšanu mājas apstākļos. 2023. gadā darbs turpināsies pie vēl divām produkta versijām, bet 2024. gadā iecerētas pirmās piegādes klientiem. Projekta īstenošanai piešķirts atbalsts 74 550 eiro apmērā, bet kopējās projekta izmaksas sastāda 106 500,00 eiro.

Kā viens no veiksmīgākajiem projektiem dzīves kvalitātes atbalstošo tehnoloģiju jomā jāizceļ uzņēmuma “Murins Startups” projekts, kura mērķis ir izstrādāt smaržu ierakstīšanas iekārtu. Šis eksperimentālās izstrādes projekts tiek īstenots, piesaistot Latvijas Universitātes un Portugāles zinātnieku kompetenci no Porto universitātes. Paredzēts piesaistīt arī citus pētniecības un dizaina izstrādes uzņēmumus. Projekta realizācijas laikā iecerēts izstrādāt patentējamu smaržu ierakstīšanas ierīces prototipu. Tā būs mobila ierīce, kas ļaus lietotājām savākt smaržas, saglabāt tās īpašās smaržu kapsulās, kā arī izsmidzināt saglabātās smaržas atkārtotam lietojumam vai nodot tās citiem lietotājiem. Ierīce ļaus mainīt izsmidzināmo smaržu intensitāti, kā arī izdzēst smaržas no vairākas reizes atkārtoti lietojamām smaržu kapsulām. Smaržu ierakstītājs būs pirmā plašākai sabiedrībai pieejama ierīce, kura ļaus viegli un ērti patērētājiem, jo īpaši cilvēkiem ar redzes invaliditāti, ierakstīt smaržas, kā arī gūt papildu iespaidus par attālām vietām, dabu un lietām. Ierīces pamata izmantojuma veids ir radīt lietotājiem iespēju ierakstīt smaržas, kas saistītas ar pozitīvām atmiņām, tā uzlabojot lietotāja emocionālo stāvokli. Uzņēmuma īpašnieks un idejas iniciators Sandris Mūriņš par projekta īstenošanu izsakās: “Mēs esam izstrādājusi zinātniski pamatotu smaržu ierakstītāja testēšanas metodoloģiju ar Latvijas Universitātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju, kā arī uzsākuši attīstīt sorbentu  (ķīmisko vielu) smaržu saglabāšanai kopā ar Porto Universitāti. Tagad svarīgi ir atrast vispiemērotāko sorbentu, lai ap to varētu izveidot inženiertehnisko risinājumu,  lietotājam draudzīgu dizainu, kā arī uzlabot šo tehnoloģiju, balsoties uz zinātniski pamatotiem testēšanas rezultātiem. Tā tiks radīts un uzlabots ierīces prototips.” Projekta kopējās izmaksas ir 168 849,94 eiro, atbalsta finansējums sastāda 113 994,96 eiro.

Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta programmu mērķis ir veicināt vērtību radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas uzņēmumos. Atbilstoši programmas nosacījumiem atbalsts tiek sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem trīs jomās: “zaļās” inovācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju jomā. Paralēli tiek īstenots arī viens iepriekš noteiktais projekts “Tehnoloģiju biznesa centrs”. Šo projektu īsteno LIAA kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Tehnoloģiju biznesa centrs uzņēmējiem sniedz padziļinātas zināšanas par inovatīvu biznesa ideju attīstīšanu, produktu prototipu veidošanu un virzīšanu tirgū, nodrošinot klientiem augstvērtīgas apmācības, kā arī produktu un pakalpojumu prototipu izstrādes pakalpojumus ar nozares ekspertu konsultācijām.

Kopējais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās programmas finansējums ir 14,7 miljoni eiro, no kuriem Norvēģijas piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas līdzfinansējums ir 2,2 miljoni eiro. Tajā skaitā inovāciju projektiem piešķirtais finansējums ir 11,3 miljoni eiro, bet pārējais finansējums atvēlēts Tehnoloģiju biznesa centra aktivitāšu ieviešanai un citām ar projekta ieviešanu saistītajām izmaksām.

Programmas īstenošanu nodrošina LIAA un tā tiks īstenota līdz 2024. gada 30. aprīlim. Detalizēta informācija par Norvēģijas grantu ieviešanu un projektu atklātajiem konkursiem pieejama https://eeagrants.lv/