Indriksone: Latvija atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai un turpinās veidot ciešāku divpusējo ekonomisko sadarbību

Šonedēļ Rīgā darba vizītē ieradās Ukrainas valdības pārstāvju delegācija, lai pārrunātu divpusējās sadarbības stiprināšanas jautājumus dažādās jomās. Vizītes ietvaros, ceturtdien, 23. martā notika Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – SVK) 9. sēde. No Latvijas puses SVK vadīja Latvijas Republikas ekonomikas ministre Ilze Indriksone, bet no Ukrainas puses – Ukrainas Ministru kabineta ministrs Olehs Nemčinovs (Oleh Nemchinov).

Starpvaldību komisijas sēdes sākumā Latvijas ekonomikas ministre Ilze Indriksone norādīja: “Latvija un Ukraina tradicionāli ir bijuši tuvi sadarbības partneri, starp mūsu valstīm ir aktīvs politiskais dialogs un plaša praktiskā sadarbība. Arī šajos ģeopolitiskajos apstākļos esam cieši sabiedrotie. Šodien redzam, ka pastāv potenciāls sadarbības tālākai paplašināšanai, arī saistībā ar Ukrainas atjaunošanas darbiem. Mums aktīvi jāstrādā jomās, kurās mums ir abpusējas intereses un nepieciešamība. Mēs sadarbojamies dažādu Eiropas Savienības projektu ietvaros, lai veicinātu Ukrainas tiesību aktu tuvināšanu Eiropas Savienības normām un standartiem.”

Esmu pārliecināta, ka, apvienojot valstu valdību pūliņus un pastāvot uzņēmēju ieinteresētībai, mūsu divpusējās attiecības arī turpmāk attīstīsies tikpat konstruktīvā, produktīvā un draudzīgā gaisotnē kā līdz šim. Latvija stingri nosoda neprovocēto un nepamatoto Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem sniedzam politisku, finansiālu, humānu un militāru palīdzību Ukrainai, kā arī atbalstam jūsu reformu procesu ceļā uz Eiropas integrāciju. Es ticu, ka kopīgiem spēkiem sadarbojoties mēs varēsim drīzumā svinēt Ukrainas uzvaru,” uzsvēra ekonomikas ministre.

Sēdes ietvaros Ukrainas puse pauda augstu atzinību Latvijas nepārtrauktajam atbalstam Ukrainai, kas jau ievērojami pārsniedz 1% no Latvijas IKP. Arī Latvijas puse ir apliecinājusi savu apņemšanos turpināt atbalstīt Ukrainu un arī 2023. gadā Ukraina ir Latvijas attīstības sadarbības prioritāte.

Vēlos teikt paldies Latvijas pusei par devītās Starpvaldību komisijas tikšanos, kas tika noorganizēta augstā līmenī un ar augstu efektivitāti. Tikšanās apliecināja, ka mums ir augsts potenciāls attīstīt divpusējo ekonomisko sadarbību, īpaši tirdzniecības, transporta, enerģētikas un investīciju jomā. Sarunās panācām būtisku vienošanos no valsts puses sniegt atbalstu abu valstu uzņēmēju un uzņēmēju organizāciju sadarbībai. Esmu pārliecināts, ka visas tikšanās panāktās vienošanās tiks īstenotas un sniegs būtisku ieguldījumu turpmākajai Latvijas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības stiprināšanai,” uzsvēra Ukrainas Ministru kabineta ministrs Olehs Nemčinovs.

SVK laikā puses vienprātīgi atzina, ka Latvijai un Ukrainai ir augsts potenciāls paplašināt ekonomisko sadarbību dažādās jomās, tai skaitā, pārrunātas iespējas paplašināt divpusējo sadarbību transporta un loģistikas, lauksaimniecības un mežsaimniecības, enerģētikas, digitālās transformācijas, IKT, tīro tehnoloģiju, kosmosa, starpreģionālās sadarbības u.c. jautājumos.

Būtisku daļu no pārrunām ieņēma iespējas kompleksai sadarbībai Ukrainas atjaunošanā, sākot no infrastruktūras objektiem, mājokļiem, līdz pat mežu atjaunošanai u.c. jautājumiem.

Vienlaikus, Latvija ir ieinteresēta jaunu sadarbības projektu īstenošanā dažādās jomās, sākot no transporta, piemēram, izmantojot Latvijas ostu sniegtās priekšrocības, līdz inovācijām un tehnoloģijām, attīstot sadarbību kosmosa un tīro tehnoloģiju jomā.

Sarunu laikā puses vienojās par intensīvāku informācijas apmaiņu tirdzniecības un investīciju veicināšanai, sekmējot abu valstu uzņēmēju un uzņēmēju nevalstisko organizāciju ciešāku sadarbību.

Sanāksmē pārrunātas arī sadarbības iespējas, izstrādājot uzņēmumu atbalsta programmas. Tāpat puses vienojās veicināt informācijas apmaiņu par iespējām inovatīviem un investīciju projektiem, kā arī potenciālo kopprojektu īstenošanai.

Pārrunājot sadarbības iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā, Ukrainas puse atzina, ka ir ieinteresēta sadarbībai karā cietušo mežu atjaunošanas un ilgtspējas veicināšanai. Tāpat pārrunātas iespējas stiprināt sadarbību augu aizsardzības un veterinārās drošības jomā.

Puses pārrunāja arī Latvijas iespējas sniegt humāno palīdzību Ukrainai telekomunikāciju iekārtu veidā, lai nodrošinātu interneta sakaru vienotu pārklājumu valsts teritorijā.

Ukrainas puse pauda pateicību Latvijas valdībai un ikvienam, kas iesaistījās pasākumos Ukrainas enerģētikas sistēmas atbalstam un informēja par neatliekamajām vajadzībām Ukrainas enerģētikas infrastruktūras atjaunošanai. Ņemot vērā Ukrainas puses pausto, pārrunātas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprīkojumu Ukrainas degvielas un enerģētikas nozares uzņēmumiem kā humāno palīdzību un Latvijas līdzdalības iespējām Ukrainas enerģētikas infrastruktūras pēckara atjaunošanā.

Kā ziņots, šonedēļ, 22. un 23. martā, Rīgā darba vizītē ieradās Ukrainas valdības pārstāvju delegācija Ukrainas Ministru kabineta ministra Oleha Nemčinova (Oleh Nemchinov) vadībā.

23. martā paralēli  Latvijas un Ukrainas starpvaldību komisijas sanāksmei notika arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras seminārs "Ukrainas infrastruktūras atjaunošanas iespējas un izaicinājumi". Seminārā piedalījās vairāk kā 130 Latvijas uzņēmēji un tas tika rīkots ar mērķi uzrunāt Latvijas uzņēmējus, kuri vēlas piedalīties Ukrainas atjaunošanas darbos. Šim mērķim Ukrainā tiek veidotas vairākas atbalsta programmas ar starptautiskā finansējuma piesaisti.

Vizītes ietvaros Ukrainas Ministru kabineta ministrs O.Nemčinovs un Latvijas Republikas ekonomikas ministre I.Indriksone apmeklēja Būvniecības izstādi “Māja I 2023” Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala, kur atklāja Ukrainas uzņēmēju stendu un tikās ar Latvijas būvniecības nozares uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Tāpat šonedēļ notika Ukrainas Ministru kabineta ministra O.Nemčinova tikšanās ar aizsardzības ministri Ināru Mūrnieci, satiksmes ministru Jāni Vitenbergu un klimata un enerģētikas ministru Raimondu Čudaru, kā arī tikšanās ar enerģētikas un transporta nozares pārstāvjiem, lai pārrunātu divpusējās sadarbības paplašināšanas iespējas.

Tradicionāli paralēli SVK norisinājās arī Latvijas – Ukrainas Lietišķās sadarbības padomes sēde, kas ir Latvijas Darba devēju konfederācijas veidota platforma abu valstu uzņēmēju sadarbības veicināšanai.

Jau 2004.gada oktobrī Rīgā tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (spēkā no 2006.gada 1.februāra). Sekmīgai līguma īstenošanas nodrošināšanai izveidota Latvijas un Ukrainas starpvaldību komisija ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos. Līdz šim notikušas 8 starpvaldību komisijas sēdes; pēdējā sēde notika 2020.gada novembrī tiešsaistes formātā. 

Latvijas - Ukrainas biznesa seminārs
Semināra ieraksts
Indriksone ar Ukrainas valdības pārstāvjiem Rīgā pārrunās ekonomiskās sadarbības un Ukrainas atjaunošanas jautājumus
Datums 23. marts, 2023
Laiks12.20–17.00
Atrašanās vietaRīga, Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes iela 55