Lai sniegtu atbalstu eksportējošajiem uzņēmumiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina izmantot vienu no Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (SKV) programmas instrumentiem un pieteikties līdzfinansējumam digitālo pakalpojumu attīstībai.

Atbalsts līdz 50 procentiem no kopējām izmaksām būs pieejams tādiem pakalpojumiem kā uzņēmuma mājaslapas izstrāde, esošas mājaslapas audits un modernizācija, e-veikala izstrāde, e-veikala integrēšana esošā mājaslapā, e-veikala audits un modernizācija. Jāuzsver, ka šis pakalpojumu klāsts tika atlasīts, balstoties uz uzņēmēju aptaujā paustajiem viedokļiem par to, kāda veida atbalsts būtu nepieciešams, lai nodrošinātu straujāku pārdošanas kanālu digitalizāciju. LIAA paralēli strādā arī pie atbalsta instrumentiem digitālo mārketinga stratēģiju un mārketinga video materiālu izstrādei. Atbalsts digitalizācijai būs pieejams preču un pakalpojumu eksportētājiem.

“Jau pirms pandēmijas redzējām, ka digitalizācija būs viens no aktuālākajiem jautājumiem, pie kuriem vajadzēs strādāt gan uzņēmumiem, gan valsts pārvaldei. Šobrīd tas jau lielā mērā kļuvis par izdzīvošanas jautājumu, jo digitalizācija ļauj kļūt efektīvākiem, samazināt pārdošanas izmaksas un celt konkurētspēju. Preču eksporta jomā šobrīd saskatām lielu potenciālu, jo 2020. gada oktobrī un novembrī Latvijas uzņēmēji spēja uzrādīt vēsturiski augstākos preču eksporta rādītājus, un pozitīvas iezīmes vērojamas arī 2021. gada sākumā. Tādēļ aicinām eksportējošos uzņēmējus pieteikties un izmantot valsts atbalstu savu digitālo pārdošanas kanālu attīstībai,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Šogad plānots nodrošināt atbalstu vismaz 40 uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt digitālos pārdošanas kanālus. Ja pieprasījums būs lielāks, tiks izskatīta iespēja palielināt atbalstāmo uzņēmumu loku. Atbalsta nodrošināšanai LIAA organizēs iepirkumus, kuros tiks izvēlēts izpildītājs, kas nodrošinās atbalstu konkrētam komersantam. Lai pielāgotu sniegtos pakalpojumus konkrētu uzņēmumu vajadzībām, iepirkumi tiks organizēti jau pēc uzņēmumu atlases un līguma noslēgšanas ar LIAA. Šāda pieeja ļaus veikt iepirkumus  saskaņā ar paša komersanta izstrādāto tehnisko specifikāciju un pieejamo finansējuma apjomu.

Šobrīd pieteikšanās ir atvērta līdz 5. aprīlim, un tā turpināsies, līdz tiks noslēgti līgumi ar vismaz 40 uzņēmumiem. Atbalsta saņemšanai tiks apstiprināti tie komersanti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem atlases kritērijiem, ar kuriem var iepazīties šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-majaslapu-izstradei-un-modernizesanai/kriteriji

Iegūt plašāku informāciju par atbalsta programmu un pieteikties atbalstam var šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-majaslapu-izstradei-un-modernizesanai

Jāuzsver, ka šobrīd LIAA veic iepirkumu arī par digitālā mārketinga stratēģijas izstrādi un realizāciju eksportējošajiem uzņēmumiem. Plānots, ka iepirkums noslēgsies marta sākumā, kad tiks izsludināta pieteikšanās šī pakalpojuma saņemšanai. Savukārt, kā trešā sadaļa SKV programmā ir paredzēta video satura izstrāde. Pieteikšanos atbalsta saņemšanai video satura izstrādei LIAA plāno izsludināt aprīlī.

Kopumā uzņēmumu digitalizācijas atbalstam  SKV programmā šobrīd ir ieplānoti 750 tūkstoši eiro trīs gadu periodam, bet šī summa var tikt palielināta, vadoties pēc uzņēmumu faktiskā pieprasījuma.

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Sabiedrisko attiecību speciālists
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv