Aicinām eksportējošos Latvijas komersantus pieteikties 50% atbalstam kādā no kategorijām:
  • mājaslapas izstrāde;
  • esošas mājaslapas audits un modernizēšana;
  • e-veikala izstrāde;
  • e-veikala integrēšana esošā mājaslapā;
  • e-veikala audits un modernizēšana.

Pasaulē notiekošās izmaiņas ir atstājušas iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi un Latvijas komersantu starptautisko konkurētspēju – eksportu veicinošie pasākumi klātienē tiek atcelti. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas komersantus pilnveidot aktivitātes digitālajā vidē, piesakoties vienam vai vairākiem piedāvātajiem atbalstiem: uzņēmuma mājaslapas izstrādei, esošas mājaslapas auditam un modernizēšanai, e-veikala izstrādei, e-veikala integrēšanai esošā mājaslapā, e-veikala auditam un modernizēšanai (turpmāk viss kopā – atbalsts).

Gada laikā plānots nodrošināt atbalstu 40 komersantiem, kuri attīsta eksportu digitālajā vidē. Liela atbalsta pieprasījuma gadījumā, pieteikšanās tiks paplašināta.

Atbalsta nodrošināšanai LIAA organizēs iepirkumus, kuru rezultātā tiks izvēlēts izpildītājs, kas nodrošinās atbalstu konkrētam komersantam. Lai nodrošinātu tieši konkrētajam komersantam atbilstošu un finansiāli pieejamu pakalpojumu, iepirkumi tiks organizēti, ņemot vērā paša komersanta izstrādāto tehnisko specifikāciju un komersantam pieejamo finansējuma apjomu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka komersants apmaksās pakalpojuma izpildi 50% apmērā, bet atlikušo daļu līdz pat 50% apmērā apmaksās LIAA. Komersanta kopējās izmaksas par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro griestus (atbalstāmā summa līdz 10 000 eiro).

Ar katru komersantu, kuram tiks nodrošināts atbalsts, LIAA slēgs līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu.

Pieteikšanās atbalstam iespējama no izsludināšanas dienas vismaz 2 mēnešus vai līdz brīdim, kamēr tiks atlasīti 40 atbilstošākie komersanti. Liela atbalsta pieprasījuma gadījumā, pieteikšanās tiks pagarināta. Atbalsta saņemšanai tiks apstiprināti tie komersanti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem

Līdz pat 50 % atbalsts tiks finansēts no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu par atbalsta saņemšanu LIAA īstenotā projekta  “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros . Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

ES fondu vizuālo elementu ansamblis