Atbalsts uzņēmējiem

Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai, tai skaitā, tehnoloģiju attīstībai, ražošanas efektivitātes uzlabošanai un inovācijām uzņēmējiem ir pieejama virkne Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta programmu ar kopējo finansējumu 183,3 milj. eiro, tostarp, atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai. Tās īsteno Attīstības finanšu institūcija Altum (turpmāk – Altum) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA).

Lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, mums neapšaubāmi ir jāsekmē arī uzņēmumu digitalizācija, ieguldot tehnoloģiskos risinājumos un inovācijās, kā arī veicot izmaiņas ražošanas procesos. Atbalsts uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai un procesu digitalizācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo prasmju apguvei uzņēmuma darbiniekiem, ir vērtīgs instruments konkurētspējas veicināšanai. Aicinām uzņēmējus izmantot šo iespēju!” aicina ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Altum uzņēmumu digitalizācijai piedāvā aizdevumus ar kapitāla atlaidi. Kopš š.g. 22. februāra, kad uzņēmējiem bija pieejams atbalsts digitalizācijas programmas ietvaros, uzņēmumi Altum ir iesnieguši 43 pieteikumus par atbalsta summu 24,5 miljoni eiroApstiprināti līdz šim ir 17 projekti par kopējo summu 9,4 miljoni eiro, savukārt vēl aptuveni 20 projekti ir dažādās izvērtēšanas stadijās.

Ilze Zandberga, ALTUM digiatlizācijas programmas vadītāja pauž: “Atbalsta programma uzņēmumu digitalizācijai piedāvā pievilcīgu finansējuma risinājumu – ar kapitāla atlaidi dzēst ALTUM aizdevuma pamatsummu līdz pat 35% no projekta izmaksām. Šī ir labākā iespēja ražojošiem uzņēmumiem digitalizēt procesus un modernizēt risinājumus, un tādējādi būt soli priekšā konkurentiem. Programmas iespējas izmanto dažādu nozaru uzņēmumi, un to vidū gaļas produktu ražotājs Forevers, mēbeļu ražotājs GM Style, kokrūpniecības jomā strādājošais LV Timber un optikas nozarē strādājošais Liko-R.”

Altum apstiprinātie projekti pārstāv tādas nozares kā kokrūpniecība, tai skaitā, mēbeļu ražošana, metālapstrāde (metāla durvju, metāla konstrukciju ražošana), medicīnas instrumentu ražošana, gaļas pārstrādes, specializētie būvdarbi. Ar Altum aizdevuma atbalstu uzņēmumi lielākoties plāno iegādāties automatizētas iekārtas, kā arī nemateriālos aktīvus, piemēram, programmatūras.

Savukārt LIAA uzņēmumu digitalizācijai piedāvā atbalstu grantu veidā. Līdz 22.novembrim uzņēmumi ir iesnieguši 74 projektu pieteikumus par kopējo summu 1,72 miljoni eiroLIAA ir noslēdzis 17 līgumus ar uzņēmumiem par kopējo atbalsta summu 288 tūkst. eiro.

Valsts atbalsta programma uzņēmumu digitalizācijai ir vērsta uz efektivitātes paaugstināšanu, lai celtu uzņēmumu konkurētspēju. Kopumā šajā programmā līdz 2026. gada beigām ir pieejami 37,5 miljoni eiro, kurus uzņēmēji var novirzīt dažādu digitālo risinājumu ieviešanai, tostarp eksporta veicināšanai un digitālajām inovācijām,” uzsver LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

LIAA apstiprinātie projekti pārstāv tādas jomas kā pārtikas, gumijas izstrādājumu, kartona taras ražošana, inženiersistēmas, biznesa parku pārvaldība, juridiskie pakalpojumi, tehniskās konsultācijas būvniecībā, zobārstniecība, veselības aprūpe (slimnīcas), tirdzniecība un aktīvā atpūta. Uzņēmumi plāno izmantot digitalizācijas programmas atbalstu, lai piesaistītu finansējumu iekārtu ražošanas procesa robotizācijai, licenču, programmatūras, 3D modeļu un citu digitālo risinājumu izstrādei, CRM (klientu apkalpošana), ERP (resursu pārvaldības sistēmas noliktavas uzskaitei), e-komercijai.

Papildu informācija par EM kompetencē esošām Atveseļošanas fonda atbalsta programmām publicēta ministrijas tīmekļa vietnē.

Kā zināms, š.g. 22. februārī tika atvērtas trīs atbalsta programmas digitalizācijas veicināšanai uzņēmējdarbībā. Atbalsta programmas “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” kopējais finansējums ir 10 miljoni EUR, kuras ietvaros Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Latvijas Digitālais akselerators  darbosies kā vienas pieturas aģentūras, kas padziļināti izvērtēs komersantus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības, prasmju pilnveidi, lai tiktu īstenota digitālā transformācija. Papildu informācija pieejama EDIC mājaslapās: https://www.digitallatvia.lv/ un www.dih.lv.

Uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai EM kopumā paredzētas piecas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas - atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei, Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai, atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā,  Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība, kā arī tuvākajā laikā būs pieejams arī atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā.

Lai pieteiktos kādā no digitālās transformācijas investīcijām, uzņēmējam vispirms jāvēršas pie viena no Latvijas Eiropas Digitālās inovācijas centriem (EDIC) - Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora, lai veiktu sākotnējo digitālā brieduma testu, novērtējot esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus. Tālāk uzņēmējs saņem digitālās attīstības ceļa karti, kas jau ir padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām darbībām digitālās transformācijas veicināšanai. Izvērtējot digitālās attīstības ceļa kartē ietvertās rekomendācijas, uzņēmums lemj par pasākumiem un piesakās LIAA atbalstam procesu digitalizācijai, ALTUM aizdevumiem ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai kā arī var pieteikties digitālo prasmju pilnveidei.

Altum administrētajā programmā pieejamais finansējums ir 45 143 000 eiro. Vienam projektam var saņemt aizdevumu no 100 000 – 7 000 000 eiro, ar kapitāla atlaidi līdz 35% no projekta kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1 000 000 eiro. Pieejams Altum tiešais aizdevums vai paralēlais aizdevums ar banku, kur Altum tiešajam aizdevumam procentu likme fiksēta, sākot 2,5 %.

LIAA administrētajā programmā pieejamais finansējums – 37 500 000 eiro. Vienam projektam var saņemt grantu līdz 100 000 eiro. Projektam līdz 5000 eiro atbalsta intensitāte ir 100 %, savukārt projektam no 5000 līdz 100 000 eiro atbalsta intensitāte ir no 30 līdz 60 %.  Pieteikt var projektus, kuru ietvaros tiks segtas gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, izstrādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas, t.sk. licences iegāde, kā arī konsultāciju izmaksas.

Digitālo prasmju apmācības komersantiem - piedāvātās mācību jomas saistītas ar digitalizācijas prasmju apgūšanu specializētos kursos un pamatprasmju apmācības. Programmas finansējums - 20 milj. eiro.

Savukārt atbalsta programmu jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā plānots apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2023. gada beigām un atbalsts varētu būt pieejams 2024. gada pirmajā ceturksnī. Programmas ietvaros finansējums ir 24,3 milj. eiro, un tas paredzēts  finansējuma pieejamības nodrošināšanai komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanu ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

Atbalsts uzņēmumu digitalizācijai