Atbalsts uzņēmējiem
mvu atbalsta programma

No 29. novembra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sākusi pieteikumu pieņemšanu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam divās aktivitātēs   "Atbalsts eksportam" un "Starptautisku sporta pasākumu un izstāžu organizēšana Latvijā".

"Jaunās LIAA atbalsta programmas fokuss būs uz augstas pievienotās vērtības eksportētāju atbalstu. Uzņēmējiem būs iespēja piesaistīt līdzfinansējumu savu eksporta aktivitāšu īstenošanai līdz pat 40 tūkstošiem eiro gadā, gan paplašinot savu darbību jau esošajos tirgos, gan ieejot jaunos tirgos," uzsver LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

Programmas mērķis ir stiprināt Latvijas uzņēmumu eksportspēju vidēji augsto un augsto tehnoloģiju nozarēs, kā arī zināšanu ietilpīgajās pakalpojumu nozarēs. Eksporta atbalsta aktivitātēm šajā programmā plānotais budžets ir 24 miljoni eiro, t.sk. 13 miljoni eiro grantiem.

Aktivitātes ietvaros komersanti varēs saņemt atbalstu:

 • dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs un kontaktbiržās;
 • digitālās nozaru platformās;
 • mārketinga materiālu izstrādei;
 • mērķa tirgus pētījumiem;
 • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;
 • dalībai starptautisko nozaru asociācijās;
 • ārvalstu eksperta piesaistei eksporta tirgos;
 • preču zīmes, dizainparauga izstrādei un reģistrēšanai;
 • telemārketinga pakalpojumiem ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;
 • starptautisko konferenču organizēšanai Latvijā, ja tās tematiski būs saistītas ar tādām prioritārajām nozarēm kā zināšanu ietilpīga bioekonomika, IKT, biomedicīna, viedie materiāli un fotonika, viedā enerģētika un mobilitāte.

Sākusies pieteikumu pieņemšana arī atbalstam starptautisko sporta pasākumu un izstāžu organizēšanai. Šīm aktivitātēm iespējams piesaistīt līdzfinanansējumu līdz 200 tūkstošiem eiro ar atbalsta intensitāti līdz 60% no kopējām izmaksām.

Uzņēmējiem būs iespēja:

 • saņemt atbalstu licences iegādei pasākuma organizēšanai vai dalības maksai starptautiskā organizācijā;
 • mārketinga materiālu izstrādei;
 • popularizēšanai digitālajā vidē;
 • telpu un zemes nomai;
 • tehniskajam aprīkojumam;
 • transporta nomas pakalpojumiem;
 • sporta tiesnešu honorāriem;
 • dalībai nozares profesionālajos pasākumos.

Atbalstu abās aktivitātēs var saņemt komersanti, biedrības, nodibinājumi, kas atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju statusam. Atbalsts būs pieejams līdz 2027. gada 30. jūnijam vai kamēr pieejams finansējums.

Pieteikties atbalstam var valsts platformā biznesa atbalstam www.business.gov.lv e-pakalpojumu sadaļā.
 

Par MVU programmu

Programma tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma atbalstu. Programmas kopējais budžets ir 61,16 miljoni eiro.

MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas atbalsta virzieni un apakšprogrammas

 1.  Atbalsts eksportam (24 miljoni eiro):
  • Atbalsts eksporta darbībām, kas stiprina un atbalsta produkta un pakalpojuma eksportspēju.
  • Atbalsts starptautisku sporta pasākumu un izstāžu organizēšanai.
  • Kontaktu dibināšana ārvalstīs (aktivitāte būs pieejama 2023. gada decembrī).
  • Dalība nacionālajos stendos (aktivitāte būs pieejama 2023. gada decembrī).
  • Dalība tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs (aktivitāte būs pieejama 2023. gada decembrī).
 2. Atbalsts biznesa inkubācijai (33 miljoni eiro. Šī programma būs pieejama 2024. gada sākumā)
 3. Atbalsts inovācijas motivācijai (4,16 miljoni eiro. Šī programma būs pieejama 2024. gada sākumā)

Programmas sasniedzamie mērķi (līdz 2027. gadam)

 • atbalstīti 700 eksportējoši uzņēmumi;
 • programmas īstenotājiem pieaudzis apgrozījums par vismaz 12%;
 • eksporta apjoma ikgadējs palielinājums par 20%;
 • izveidotas 1000 jaunas darba vietas;
 • atbalstītie komersanti ik gadu nodokļos samaksā 150 miljonus eiro.

Jaunās atbalsta programmas tiks ieviestas pakāpeniski. Decembra sākumā plānots uzsākt pieteikumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai dalībai tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, bet biznesa inkubācijas un inovāciju motivācijas programmu plānots atvērt 2024. gada sākumā.