Investīcijas Atbalsts uzņēmējiem
Aizdevumi ar kapitāla atlaidi eksportējošiem komersantiem lielo investīciju projektu atbalstam, 3. kārta

Šā gada 11. decembrī uzsākta trešās kārtas projektu atlase valsts atbalsta programmā aizdevumiem ar kapitāla atlaidi lielu investīciju projektu īstenošanai lielu un vidēju komersantu konkurētspējas veicināšanai. Valsts atbalsta turpināšanai uzņēmējiem lielu investīciju projektu īstenošanai piešķirts papildu valsts budžeta finansējums 70 miljoni eiro. 

Plānots, ka, no valsts puses investējot 70 milj. eiro atbalsta veidā, uzņēmēji katru gadu Latvijas ekonomikā veiks investīcijas vismaz 200 milj. eiro apjomā, radot vismaz 600 jaunas augstāk kā vidējā tautsaimniecībā reģionos apmaksātas darba vietas, nodrošinot eksporta pieaugumu sākot ar 2026. gadu par vismaz 130 milj. eiro gadā un ieguldījumus pētniecībā un attīstībā vismaz 8 milj. eiro gadā,  un 10 gadu laikā atmaksājot nodokļu veidā valsts investēto apjomu.

"Lielo uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas palielināšana ir izšķirošs solis, lai Latvijas tautsaimniecībā tiktu panākts jau sen piesauktais izrāviens. Līdzšinējā komersantu aktivitāte lielo investīciju projektu atbalsta programmā apliecina tās nepieciešamību uzņēmumu produktivitātes, eksportspējas un konkurētspējas kāpināšanai, savukārt valdības un Saeimas apņemšanās turpināt valsts atbalstu lielu investīciju projektu īstenošanai ir apliecinājums ilgtspējīgai valsts nostājai un spējai radīt efektīvu stimulu ekonomiskās aktivitātes noturēšanai un turpmākai attīstībai," uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.  

Programmas trešajā atlases kārtā komersantu iesniegto projektu vērtēšanā lielāks uzsvars tiks liekts uz pievienotās vērtības radīšanu, investīciju projekta rezultātā radītajam eksporta apjomu un komersantu ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā, kā arī investīciju projektu īstenošanu reģionos. Tāpat  šajā atlases kārtā paplašināts potenciālo atbalsta saņēmēju loks ar tūrisma un kultūras un radošās industrijas jomu, uzlabots projektu vērtēšanas process, kā arī precizēti citi atbalsta saņemšanas nosacījumi. 

Programmu īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un ALTUM. Pieteikumus valsts atbalsta aizdevumu ar kapitāla atlaidi veidā saņemšanai uzņēmējiem jāiesniedz gan LIAA administrētajā valsts platformā biznesa attīstībai https://business.gov.lv/, gan ALTUM https://mans.altum.lv/; atlase ilgs trīs mēnešus, t.i. līdz 2024. gada 11. martam.

Lai informētu par atbalstu aizdevumu ar kapitāla atlaidi programmā un 3. atlases kārtas nosacījumiem, uzņēmēji tiek aicināti piedalīties vebinārā š.g. 14. decembrī pulksten 12.00. Vebinārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis, Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš un LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja. Vebinārā uzņēmējiem būs iespēja uzzināt vairāk par programmas nosacījumiem un pieteikšanās kārtību. Vebinārs tiešsaistē būs vērojams Ekonomikas ministrijas, Altum un LIAA Facebook lapās.

Kā zināms, Aizdevumu programmas ietvaros uzņēmēji var saņemt valsts atbalstu lieliem investīciju projektiem (t.i. kuri plāno veikt investīcijas vismaz 10 milj. eiro apmērā) kombinētā finanšu instrumenta veidā. Uzņēmējiem pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi, t.i. pēc noteiktu kritēriju izpildes pēc projekta realizācijas tiek samazināta aizdevuma pamatsumma jeb piemērota kapitāla atlaide līdz 30% no attiecināmā izmaksām, bet ne vairāk kā 10 milj. eiro, kur pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta ALTUM izsniegtā aizdevuma pamatsumma. Papildus komersantiem būs iespēja pieteikties arī ALTUM papildaizdevumam līdz 30 milj. eiro.

Līdz šim atbalsta programmas ietvaros ALTUM pieņēmis 12 pozitīvus lēmumus par atbalsta piešķiršanu par kopējo attiecināmo izmaksu summu 260,4 milj. eiro apmērā un ar pieteikto kapitāla atlaidi 69,9 milj. eiro apmērā. Vienlaikus, ALTUM turpina izvērtēt vēl 10 investīciju projektus par par kopējo investīciju summu 221,5 milj. eiro un pieteikto kapitāla atlaidi 63,9 milj, kas potenciāli arī varētu pieteikties papildaizdevumam. Apstiprinātie investīciju projekti tiks īstenoti Rīgā, Pierīgā, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē kokapstrādes, metālapstrādes, pārtikas produktu, datu apstrādes, tekstilizstrādājumu, farmaceitisko vielu, lokšņu stikla, šķiedru cementu izstrādājumu ražošanas nozarēs. 

Detalizēti Investīciju fonda aizdevumu programmas trešās atlase kārtas nosacījumi ietverti grozījumos Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai". 

Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
E-pasts: prese@em.gov.lv