Datums 17.–30. oktobris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta AAE

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Aicinām Latvijas kosmosa nozares pārstāvjus, zinātniekus un uzņēmējus piedalīties tirdzniecības misijā uz Dubaiju, kas norisināsies starptautiskās izstādes "EXPO 2020 Dubai" laikā 2021. gada 17.–30. oktobrī.

Kosmosa tehnoloģijām veltīta tematiska nedēļa

Izstādes laikā norisināsies arī kosmosa tehnoloģijām veltīta nedēļa "Space Week 2021", kas ir viena no desmit ar "EXPO 2020 Dubai" saistītajām tematiskajām nedēļām, kuru laikā tiks meklēti sadarbības risinājumi dažādiem mūsu laika aktuālākajiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem.

Aicinām atsaukties zinātniekus un nozares pārstāvjus, kas šīs tematiskās nedēļas ietvaros vēlētos piedalīties arī kā paneļdiskusijas dalībnieki / lektori. 

Norādītajos "Space Week 2021" apakštematos aicinām sniegt savas prezentācijas vai viedokli.

EXPO 2020 Dubai

Kas ir EXPO 2020 Dubai? Starptautiskā izstāde EXPO 2020 Dubai (turpmāk – EXPO) norisināsies sešus mēnešus no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, un, visticamāk, būs pirmais globālais pasākums pēc Covid-19 krīzes pārvarēšanas.

Arī Latvija ir pieteikusi savu dalību ar mērķi veicināt Latvijas atpazīstamību gan Tuvo Austrumu reģionā, gan arī pasaules mērogā un atbalstīt uzņēmējus jaunu sadarbību veidošanā. Plašāka informācija par Latvijas dalību pieejama tīmekļvietnē www.expo2020.lv.

Tirdzniecības misija

Tirdzniecības misijas mērķis ir nodibināt kontaktus ar aviācijas un kosmosa nozares uzņēmumiem, kā arī izmantot EXPO kā globālu platformu – kur tīklot un attīstīt dažādas sadarbības iespējas ar Tuvo Austrumu valstīm, jo īpaši, iepazīstinot Apvienoto Arābu Emirātu uzņēmumus un iestādes kosmosa nozarē.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 10 uzņēmumi.
Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.
Darba valoda – angļu.
Pēc pieteikšanās tirdzniecības misijai, LIAA sazināsies ar pasākuma dalībniekiem, lai pārrunātu tirdzniecības misijas programmu.

datumi tiks precizēti

1. Latvijas kosmosa nozares biznesa forums, uzņēmumu prezentācijas un individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem (norises vieta – Latvijas paviljons, EXPO teritorijā);

2. Dalība tematiskajās sesijās / paneļdiskusijās kā klausītājam, kā dalībniekam (norises vieta – citu valstu paviljonos, EXPO teritorijā);

3. Dalība kā apmeklētājam starptautiskajā IT un inovāciju izstādē "GITEX Technology Week", kas norisināsies no 2021. gada 17. līdz 21. oktobrim Dubaijā, AAE. Tas ir viens no iespaidīgākajiem tehnoloģiju notikumiem pasaulē, vienuviet pulcējot pasaules līmeņa uzņēmumus, tehnoloģiju nozares līderus, IT un jaunuzņēmus (norises vieta – izstāžu centrs Dubai World Trade Centre);

4. Dalība kā apmeklētājam Starptautiskajā astronautikas kongresā "International Astronautical Congress", kas norisināsies no 2021. gada 25. līdz 29. oktobrim Dubaijā, AAE. Pasākums vienuviet pulcēs vairāk nekā 6000 kosmosa pārstāvjus no visas pasaules, iepazīstinot dalībniekus ar jaunāko informāciju par attīstību kosmosa akadēmiskajā vidē un rūpniecībā, kā arī sniedz jaunas sadarbības iespējas, kontaktus un potenciālās partnerības.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama atbalsta programmu sadaļā.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Vebinārs

Aicinām izmantot iespēju un uzzināt vairāk par nozares aktualitātēm un plānoto titrdzniecības misiju, piedaloties vebinārā, kas norisināsies 20. aprīlī. Pieteikšanās vebināram pieejama LIAA tīmekļvietnē.

Andra Alkšņa foto

Andris Alksnis

Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs)
andris.alksnis [at] liaa.gov.lv
Photo of Agnijas Tračumas

Agnija Baklāne

Vecākā projektu vadītāja (IT nozarē)
agnija.baklane [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis