Datums 16.–18. novembris, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Barselona, Spānija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus, institūcijas, izglītības iestādes, pašvaldības, uzņēmumu asociācijas un klasterus  pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā viedo pilsētu izstādē “Smart City World Expo Barcelona 2021”, kas norisināsies no 2021. gada 16. līdz 18. novembrim Barselonā, Spānijā.

Šī ir pirmā “Smart City World Expo Barcelona 2021” izstāde, kurā Latvija klātienē piedalīsies zem “Nordic - Baltic pavilion” kopā ar ziemeļvalstīm: Norvēģiju, Zviedriju, Dāniju, Somiju, kas ir izcila iespēja Latviju starptautiski prezentēt kā vienu no viedo risinājumu lielvalstīm.

Par izstādi:

Latvijas mērķis šajā izstādē ir prezentēt viedās pilsētas ekosistēmu kā veiksmīgu instrumentu, kas veicina starptautiskas partnerības un Eiropas Savienības fondu finansējumu piesaisti inovatīvu risinājumu radīšanai un pētniecības projektu komercializācijai.

Izstādē vienuviet pulcēsies vairāk kā 600 izstādes dalībniekus un ap 18 000 dalībnieku no uzņēmumiem un pilsētām no visas pasaules.  Tie ir pasaules līmeņa uzņēmumi, viedo tehnoloģiju nozares līderi, IT un jaunuzņēmumi (start-up), lai prezentētu savus jaunākos risinājumus, idejas un inovācijas, kas strauji attīsta mūsdienu pasauli.

Vairāk par Nordic – Baltic Pavilion šeit!

Piedaloties izstādē, būs iespēja:

  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma / pilsētas konkurētspēju;
  • Satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus;
  • Prezentēt Latviju kā vienu no viedo tehnoloģiju un risinājumu lielvalstīm un gūt atpazīstamību kā Ziemeļu reģiona valstij.

Stendā plānotais dalībnieku skaits no Latvijas- 6 uzņēmumi, institūcijas jeb apvienības, piemēram, asociācija, kas pārstāv savu biedru viedo pilsētu risinājumus vai akadēmiskais sektors savienībā ar uzņēmumiem, pašvaldībām utml.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi / institūcijas, kas būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem un atbildīs izstādes konceptam un tematiskajiem virzieniem. Atlases kritēriji pieejami šeit:

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit!

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām.

Pieteikšanās līdz 1. oktobrim.