Datums 30. maijs, 2022 – 2. jūnijs, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Hannovere, Vācija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā inženiernozaru izstādē "Hannover Messe 2022", kas notiks 2022. gada 30. maijā – 2.jūnijā Hannoverē, Vācijā.

Izstāde „Hannover Messe” (www.hannovermesse.de) ir lielākā pasaules industriālā izstāde. Dalībai izstādē „Hannover Messe – 2019” bija reģistrētas vairāk kā 6500 kompānijas no vairāk kā 70 valstīm, izstādi apmeklēja apm. 215 000 apmeklētāju, kā arī izstādes laikā notika vairāk kā 80 forumi, semināri un jauno produktu prezentācijas.

Izstādē ik gadus redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

2022. gada izstādes galvenā tematika ir:

  • automatizācija (automation, motion & drives);
  • digitālās ekosistēmas (digital ecosystems);
  • enerģētikas risinājumi (energy solutions);
  • loģistika (logistics);
  • nākotnes tehnoloģijas (future hub);
  • piegādes industrijai (engineered parts & solutions);
  • starptautiskais bizness un tirgi (global business & markets).

Kā katru gadu, kāda no pasaules industriāli attīstītajām valstīm tiek uzaicināta piedalīties izstādē nacionālās partnervalsts statusā, šogad tā būs Portugāle.

Izstādes laikā notiks kontaktbirža “Technology & Business Cooperation Days 2022”, informācija šeit: https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/

Vairāk kā 22 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi – 2019. gadā izstādes tematiskajā ekspozīcijā „Piegādes industrijai” Latvijas nacionālajā stendā piedalījās 7 uzņēmumi, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija, kā arī LIAA.

Tematiskajam stendam "Piegādes industrijai" ( Engineered Parts & Solutions) tiek plānots 100 m2 stends un ne vairāk kā 12 uzņēmumu dalība. Ja dalībai katrā no stendiem pieteiksies mazāk kā 6 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālo stendu atcelt.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībniekiem pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transportu uz izstādi un no izstādes, kā arī ir jāveic šo pakalpojumu apmaksa.

Dalība izstādē tiks organizēta atbilstoši izstādes norises laikā pastāvošajiem Vācijas valsts, Lejassaksijas federālās zemes, izstāžu sabiedrības “Deutsche Messe” un Latvijas “Covid” vīrusa epidemioloģiskās situācijas noteikumiem un ierobežojumiem:

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai pastāv iespēja, ka izstāde tiek pārcelta vai atcelta.

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku – inženiernozaru eksperta klātbūtni nacionālajā stendā uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai, kā arī uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Andra Alkšņa foto

Andris Alksnis

Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs)
andris.alksnis [at] liaa.gov.lv