Datums 18.–22. septembris, 2022
LaiksVisu dienu
Vieta Ārvalstis, Parīze, Francija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas kosmosa nozares uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā izstādē, kas norisināsies 73. Starptautiskā aeronautikas kongresa “IAC” laikā, 2022. gada 18. – 22. septembrī Parīzē, Francijā.

Iepriekšējas IAC kongress norisinājās 2021. gada 25. – 29. oktobrī Apvienotajos Arābu Emirātos, Dubaijā, vispasaules izstādes “EXPO 2020” laikā, to apmeklēja apm. 6500 interesentu no 80 valstīm un tajā piedalījās arī vairāku Latvijas uzņēmumu, augstskolu un institūtu pārstāvji.

Parīzes kongresa laikā notiks vairāki pasākumi (https://www.iafastro.org/events/iac/iac-2022/) t.sk. nozares izstāde, kurā tiek organizēts Latvijas nacionālais informatīvais stends.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk kā 2 dalībnieki, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībniekiem pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transportu uz izstādi un no izstādes, kā arī ir jāveic šo pakalpojumu apmaksa.

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku – inženiernozaru eksperta klātbūtni nacionālajā stendā uz visu kongresa un izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Francijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai, kā arī uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Pieejamais atbalsts:

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Andra Alkšņa foto

Andris Alksnis

Vecākais projektu vadītājs (metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas nozarēs)
andris.alksnis [at] liaa.gov.lv

ES fondu vizuālo elementu ansamblis