Datums 17.–21. aprīlis, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Vācija, Hannovere

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

messe

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā inženiernozaru izstādē "Hannover Messe 2023", kas notiks 2023. gada 17. – 21. aprīlī Hannoverē, Vācijā!

Izstāde „Hannover Messe” ir lielākā pasaules industriālā izstāde. 2022. gadā izstādē piedalījās vairāk kā 2500 kompānijas no vairāk kā 50 valstīm, izstādi apmeklēja apm. 75 000 apmeklētāju, kā arī izstādes laikā notika vairāk kā 50 forumi, semināri un jauno produktu prezentācijas.

Izstādē ik gadus redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, robotizācija, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

2023. gada izstādes galvenā tematika ir:

  • automatizācija (automation, motion & drives);
  • digitālās ekosistēmas (digital ecosystems);
  • enerģētikas risinājumi (energy solutions);
  • loģistika (logistics);
  • nākotnes tehnoloģijas (future hub);
  • piegādes industrijai (engineered parts & solutions);
  • starptautiskais bizness un tirgi (global business & markets).

Kā katru gadu, kāda no pasaules industriāli attīstītajām valstīm tiek uzaicināta piedalīties izstādē nacionālās partnervalsts statusā, 2023. gadā tā būs Indonēzija.

Vairāk kā 23 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi – 2022. gadā izstādes tematiskajā ekspozīcijā „Piegādes industrijai” Latvijas nacionālajā stendā piedalījās 8 uzņēmumi, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija, kā arī LIAA.

Tematiskajam stendam "Piegādes industrijai" ( Engineered Parts & Solutions) tiek plānots 80 - 90 m2 stends un ne vairāk kā 8 uzņēmumu dalība. Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk kā 5 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālo stendu atcelt.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībniekiem pašiem ir jāorganizē savu eksponātu transportu uz izstādi un no izstādes, kā arī ir javeic šo pakalpojumu apmaksa.

Dalība izstādē tiks organizēta atbilstoši izstādes norises laikā pastāvošajiem Vācijas valsts, Lejassaksijas federālās zemes, izstāžu sabiedrības “Deutsche Messe” un Latvijas “Covid” vīrusa epidemioloģiskās situācijas noteikumiem un ierobežojumiem:

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai pastāv iespēja, ka izstāde tiek pārcelta vai atcelta.

Izstādes laikā LIAA nodrošinās savu darbinieku – inženiernozaru eksperta klātbūtni nacionālajā stendā uz visu izstādes laiku, kā arī LIAA pārstāvniecības Vācijā pakalpojumus Latvijas uzņēmumiem potenciālo partneru uzaicināšanai, kā arī uzņēmumu individuālo tikšanos programmu sagatavošanā.

Pieejamais atbalsts:

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.