Datums 4. janvāris, 2023 – 2. marts, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta AAE, Dubaija

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis

Aicinām Latvijas uzņēmumus, kas darbojas veselības aprūpes un saistītās nozarēs, tai skaitā medicīnas ierīču un aprīkojuma ražotājus, zāļu un pārtikas piedevu ražotājus, IT sistēmu un risinājumu izstrādātājus, medicīnas preču ražotājus un medicīnas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējus piedalīties LIAA organizētā Latvijas nacionālajā stendā izstādē Arab Health 2023 www.arabhealthonline.com. Izstāde norisināsies gan attālināti gan klātienē. Attālināti no 2023. gada. 4. janvāra līdz 2. martam, bet klātienē no 2023. gada 30. janvāra līdz 2. februārim.

Izstāde Arab Heath ir nozīmīgākā medicīnas nozares izstāde Apvienotajos Arābu Emirātos un Tuvo Austrumu reģionā, to apmeklē nozares no daudzām Pasaules valstīm.

2022. gadā izstāde Arab Health apmeklēja  80,6 tūkst. nozares profesionāļu no 184 pasaules valstīm.

Piedaloties izstādē Arab Health 2022, uzņēmējiem būs iespēja:

  • Piedalīties tiešsaistes attālinātā izstādē ar savu virtuālo stendu pirms un pēc klāties izstādes;
  • Prezentēt savu uzņēmumu Latvijas nacionālajā stendā klātienes izstādē;
  • Veikt apjomīgu tirgus izpēti;
  • Novērtēt konkurentus un palielināt sava uzņēmuma konkurētspēju;
  • Satikt gala patērētājus un sadarbības partnerus no visas pasaules, aicinot tos tikties stendā un iepazīstinot ar uzņēmumu;
  • Uzzināt par inovācijām un tendencēm nozarē, kā arī iepazīt nozares profesionāļus.

Uzņēmumu atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA, vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA.
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī citām izmaksām.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (uzņēmumu dalības maksa un citi izdevumi, kas saistīti ar stenda pakalpojumiem) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama LIAA tīmekļvietnē: www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/ligums

Jadvigas Neimanes foto

Jadviga Neimane

Vecākā projektu vadītāja (ķīmiskās rūpniecības, farmācijas un veselības tūrisma nozarēs)
jadviga.neimane [at] liaa.gov.lv